Skoči do osrednje vsebine

Zasedanje Evropskega regionalnega odbora ZN za globalno upravljanje prostorskih informacij

13. in 14. oktobra 2021 je bilo izvedeno osmo redno plenarno zasedanje Evropskega regionalnega odbora Združenih narodov (ZN) za globalno upravljanje prostorskih informacij (UN GGIM Evropa). Plenarno zasedanje je zaradi pandemije Covida-19 že drugič potekalo preko spleta. Na spletnem zasedanju je sodelovalo 116 udeležencev iz 36 držav članic OZN na območju geografske Evrope ter predstavniki 15 mednarodnih organizacij. Virtualno plenarno srečanje je bilo razdeljeno na tri seje po dve uri in pol.

Poleg rednih tem, povezanih z dopolnitvijo in sprejemom programa dela za obdobje do leta 2022 in potrjevanja novih članov izvršilnega odbora, je bila glavnina zasedanja namenjena predstavitvi dopolnjene Strategije UN GGIM Evropa. Razprava je bila namenjena tudi pripravam na izvedbo bodočih nalog in izzivom, ki so pred UN GGIM, do priprave poročila za Ekonomsko socialni svet OZN (ECOSOC), ki bo v začetku leta 2022. Od tega poročila in njegovega sprejema na ECOSOC je namreč odvisna tudi bodoča oblika delovanja UN GGIM na globalni ravni.

Udeleženci osmega plenarnega zasedanja so se seznanili tudi z implementacijo priročnika za izvajanje integriranega okvira prostorskih informacij (IGIF) ter s poročilom o izvedenem enajstem plenarnem zasedanju UN GGIM na globalni ravni. Prav tako so bili udeležencem zasedanja predstavljeni rezultati dela, ki ga izvajajo delovne skupine v okviru UN GGIM Evrope.

V zaključnem delu zasedanja je Generalni direktor Geodetske uprave Tomaž Petek, ki je trenutno predsedujoči v izvršilnem odboru UN GGIM Evropa, izpostavil pomen trenutnega obdobja, ko se hkrati pripravlja poročanje ECOSOC-u o opravljenem delu v preteklih desetih letih, sprejema strategije in odpira nove naloge za delo v prihodnjih letih. Samo s skupnim in povezanim delovanjem organov javne uprave, ki v državah članicah OZN upravljajo zbirke prostorskih podatkov, bo mogoče izpolniti cilj UN GGIM Evropa in sicer omogočiti učinkovitejše upravljanje in razpoložljivost prostorskih informacij v Evropi ter njihovo povezovanje z drugimi informacijami, ki temeljijo na uporabniških potrebah in zahtevah.