Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Za krepitev odpornosti slovenskega turizma je na voljo novih 48,8 milijonov evrov

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je razpisalo 48,8 milijonov evrov sredstev za krepitev odpornosti slovenskega turizma, njegovega trajnostnega preoblikovanja ter znižanja sezonalizacije za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti.

 • Na voljo je novih 94,9 milijona evrov posojil SID banke

  Podjetjem so preko sklada skladov SID banke na voljo sveža povratna sredstva za posojila in portfeljske garancije za raziskave, razvoj in inovacije, za mikrokredite, portfeljske garancije in lastniško financiranje za mala in srednje velika podjetja, za posojila za energetsko prenovo javnih stavb ter za posojila za investicije na področju urbanega razvoja.

 • Za proizvodnjo elektronskih sklopov FTA 2 bo Vlada RS prispevala 1,37 milijona evrov

  Vlada Republike Slovenije je v veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024 Proračuna Republike Slovenije uvrstila projekt »Nova proizvodnja elektronskih sklopov - FTA 2« in mu s tem odobrila sofinanciranje upravičenih stroškov v višini 1.366.607,90 evrov, in sicer v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, saj je ocenila, da projekt bistveno prispeva k regionalnemu razvoju.

 • Samozaposlenim, družbenikom in kmetom v primeru karantene ali obveznosti varstva otrok pripada od 250 evrov do 750 evrov

  Ukrep velja od 1. julija 2021 do 31. decembra 2021. Vlada je ukrep podaljšala do 28. februarja 2022. Za povračilo delno izgubljenega dohodka za obdobje od 1. julija do 31. decembra 2021 upravičenec preko eDavkov predloži vlogo (NF-Karantena) najpozneje do 15. januarja 2022, za obdobje od 1. januarja do 28. februarja pa v 15 dneh od pridobitve dokazila o nastopu karantene ali višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi druge zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole, vendar najpozneje do 15. julija 2022. Vloge ni mogoče vložiti v papirnati obliki.

 • Spodbujamo uvajanje okoljskih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na podlagi Javnega razpisa za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike, ki je bil objavljen 12. marca 2021, v sklopu prvega odpiranja vlog podprlo 24 vlog, v sklopu drugega odpiranja pa še dodatnih 41 vlog. Skupno smo tako z 295.849,61 evri podprli 65 pravnih oseb, ki so prejeli enega izmed razpisanih okoljskih ali trajnostnih znakov.

 • Novo informacijsko središče za evropske potrošnike

  Evropski potrošniki lahko odgovore na svoja vprašanja o pravicah potrošnikov odslej najdejo na novem spletišču mreže evropskih potrošniških centrov eccnet.eu.

 • Olajševanje naložb za razvoj v okviru Svetovne trgovinske organizacije

  Članice Svetovne trgovinske organizacije so v okviru plurilateralne pobude o olajševanju naložb za razvoj kljub preložitvi 12. ministrske konference nadaljevale delo. Kar 112 držav članic Svetovne trgovinske organizacije je tako sprejelo Skupno izjavo o olajševanju naložb, ki zagotavlja ohranitev doseženih rezultatov in zavezo k uspešnemu zaključku pogajanj do konca leta 2022.

 • Arhitekti in projektanti na strokovnem ogledu referenčnih objektov lesene gradnje

  V avstrijskem Gradcu si je 28 arhitektov in projektantov ogledalo vrsto zelo zanimivih lesenih objektov različnih tipologij gradnje, kot so 6-nadstropni lesen stanovanjski objekt, šolski objekt iz lesa, primer sodobne lesene stavbe v središču mesta, primer socialnih stanovanj v leseni gradnji ter predel z več različnimi vrstami lesenih stanovanjskih objektov.

 • Slovensko predsedstvo sodelovalo na prvem trialogu za mednarodni instrument javnega naročanja

  Danes je potekal prvi sestanek medinstitucionalnega trialoga o Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu blaga in storitev tretje države do notranjega trga javnih naročil Unije ter postopkih za podporo pogajanjem o dostopu blaga in storitev Unije do trgov javnih naročil tretjih držav (predlog IPI), ki ga organizira Evropski parlament. Delegacijo Sveta Evropske unije je vodila mag. Karla Pinter, generalna direktorica Direktorata na notranji trg na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo in Stalna članica Odbora za trgovinsko politiko.

 • Sprejem treh ministrskih izjav o trgovini in okolju v okviru Svetovne trgovinske organizacije

  Slovenija je kot članica Evropske unije 15. decembra 2021 sodelovala pri sprejemanju treh ministrskih deklaracij o trgovini in okoljski trajnosti v okviru Svetovne trgovinske organizacije (WTO). Deklaracije pozivajo h krepitvi dela na področju trgovine in okoljske trajnosti, onesnaževanja s plastiko in reforme subvencij za fosilna goriva.

 • V tranzicijo z ambicijo: Gospodarstveniki in politika o prihodnosti industrije in internacionalizaciji

  V Digitalnem središču Slovenije je 15. decembra 2021 potekala konferenca o prihodnosti industrije in internacionalizacije, ki jo je udeležilo preko 70 predstavnikov gospodarstva in politike, številni pa so neposredni prenos spremljali preko spleta. Udeleženci konference so razpravljali o kompleksnih izzivih, ki jih slovenskemu gospodarstvu postavlja preplet sprememb, ki zahteva poglobljen, celovit in inovativen pristop. Le na tak način bo lahko ohranilo svojo odprtost, krepilo odpornost na mednarodnem trgu in izvedlo zeleno in digitalno transformacijo.

 • Potrditev napredka in usmeritve za nadaljevanje plurilateralnih pogajanj o e-trgovini

  Ministri Avstralije, Japonske in Singapurja, ki v plurilateralnih pogajanjih o e-trgovini v okviru Svetovne trgovinske organizacije (WTO) delujejo kot koordinatorji, so včeraj s skupno izjavo potrdili doseženi napredek in dali usmeritve za nadaljevanje pogajanj.

 • Forum za nadzor izvoza 2021

  Forum za nadzor izvoza 2021 (2021 Export Control Forum) je potekal 8. decembra 2021 in je predstavljal priložnost za razpravo o nedavnem razvoju nadzora izvoza v Evropski uniji in po svetu, vključno z začetnimi koraki za izvajanje nove uredbe o dvojni rabi, ki velja od 9. septembra 2021. Forum za nadzor izvoza 2021 so odprli predstavniki Evropske komisije, slovenskega predsedstva in Evropskega parlamenta, združil pa je izbrane skupine strokovnjakov in vključeval tudi odprt dialog z zainteresiranimi deležniki.

 • Sprejet Program spodbujanja investicij in internacionalizacije slovenskega gospodarstva

  Vlada Republike Slovenije je sprejela petletni Program spodbujanja investicij in internacionalizacije slovenskega gospodarstva, ki ga je v skladu z Zakonom o spodbujanju investicij pripravilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 • Investicijo Intec MKD bomo podprli s 1,2 milijona evrov

  Vlada Republike Slovenije je v veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024 Proračuna Republike Slovenije uvrstila projekt »Nov poslovno-proizvodni objekt Intec MKD« in mu s tem odobrila sofinanciranje upravičenih stroškov v višini 1.221.502,40 evrov, in sicer v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, saj je ocenila, da projekt bistveno prispeva k regionalnemu razvoju.

 • Investicijo podjetja Elaphe bomo podprli s 7,1 milijona evrov

  Vlada Republike Slovenije je v veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024 Proračuna Republike Slovenije uvrstila projekt »Elaphe Domovanje inovacij« in mu s tem odobrila sofinanciranje upravičenih stroškov v višini 7.131.457,00 evrov, in sicer v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, saj je ocenila, da projekt bistveno prispeva k regionalnemu razvoju.

 • Za projekt podjetja Pišek – Vitli Krpan zagotavljamo skoraj 4 milijone evrov

  Vlada Republike Slovenije je v veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024 Proračuna Republike Slovenije uvrstila projekt »Vzpostavitev pametne tovarne Vitli Krpan« in mu s tem odobrila sofinanciranje upravičenih stroškov investicije v višini 3.960.488,00 evrov, in sicer v skladu z Zakonom o spodbujanju investicij, saj je ocenila, da projekt bistveno prispeva k razvoju slovenskega gospodarstva.

 • Vlada Republike Slovenije je podaljšala rok za unovčitev Bonov21

  Ker je v Sloveniji epidemiološka situacija slaba, in ker skoraj polovica bonov z namenom odprave posledic epidemije v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi za izboljšanje gospodarskega položaja z vidika spodbujanja potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi (v nadaljevanju Bon21) še ni bila unovčena, se je Vlada Republike Slovenije odločila, da ukrep podaljša za najdaljše možno obdobje, kot ga predvideva zakon, in sicer do 30. junija 2022.

 • Državni sekretar Simon Zajc na generalni skupščini UNWTO v Madridu

  Državni sekretar Simon Zajc se je 2. decembra 2021 udeležil 24. zasedanja generalne skupščine Svetovne turistične organizacije Združenih narodov (United Nations World Tourism Organization – UNWTO), kjer je sodeloval na ministrski razpravi o politikah za spodbujanje turizma za razvoj podeželja.

 • Potrditev zaključka plurilateralnih pogajanj o domači zakonodaji v okviru Svetovne trgovinske organizacije

  Kljub preložitvi 12. ministrske konference in posledično tudi Sveta za zunanje zadeve v sestavi trgovinskih ministrov, kateremu bi predsedoval minister Zdravko Počivalšek, se delo na različnih področjih nadaljuje. Danes je bila tako sprejeta deklaracija, ki potrjuje zaključek pogajanj o domači zakonodaji. Gre za prvi dogovor v okviru Svetovne trgovinske organizacije (WTO) na področju trgovine s storitvami v več kot 20 letih.