Skoči do osrednje vsebine

Slovenska podjetja na Globalnem inovacijskem vrhu v Lizboni

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Pod okriljem mednarodnega sodelovanja Eureka v Lizboni sta potekala Ministrska konferenca in Globalni inovacijski vrh, katerega se je udeležilo 310 udeležencev, predstavnikov podjetij iz 49-ih držav članic Eureka.
Člani slovenske delegacije pred panojem Global innovation summit

Slovenska delegacija v Lizboni

Na ministrski konferenci so bile začrtane glavne prihodnje usmeritve povezovanja in sodelovanja na Eureka programih s potrditvijo Ministrske izjave in Sporazuma o sodelovanju z Evropsko komisijo. Med članice Eureka sta bili sprejeti Kanada in Južna Koreja, kot prvi državi izven Evrope.

Slovenija je sicer zelo aktivna članica mednarodne povezave Eureka. Vsako leto namreč podpremo približno 50 novih projektov, kjer slovenska podjetja sodelujejo z vsaj še enim podjetjem iz druge države članice Eureka pri izvajanju raziskovalno inovacijskih projektov. Slovenija ima v zadnjih štirih letih celo največ podprtih mednarodnih Eureka projektov ob upoštevanju velikosti države.

Podjetja s sodelovanjem v mednarodnih raziskovalno inovacijskih projektih pridobivajo nova znanja, širijo svoje poslovanje in mednarodno vpetost, kar pozitivno vpliva na rast prihodkov in dodane vrednosti. Po analizah preteklih Eureka projektov je multiplikativni učinek vlaganj v področja raziskav, razvoja in inovacij za mednarodne projekte dvakrat višji in se giblje med 5- in 10-kratnikom.

Ministrski konferenci je sledil Globalni inovacijski vrh, katerega glavni cilj je mreženje inovativnih podjetij in predstavitve Eureka projektov. Tam so slovenska podjetja lahko pridobila informacije o najnovejših tehnologijah na izpostavljenih temah, ki so bile digitalna preobrazba, trajnostne tehnologije in povezovanje za nove rešitve. Iz Slovenije so se vrha udeležili predstavniki dveh podjetij in sicer podjetij Inden in Mega M, ki so udeležbo na inovacijskem vrhu ocenili za zelo uspešno pri navezovanju mednarodnih partnerstev.