Skoči do osrednje vsebine

Članice Svetovne trgovinske organizacije z obsežnim svežnjem multilateralnih dogovorov

Članice Svetovne trgovinske organizacije (angleško World trade organizaion - WTO) so v zgodnjih jutranjih urah v Ženevi uspešno zaključile 12. ministrsko konferenco (angleško 12. Ministerial Conference - MC12) z obsežnim svežnjem multilateralnih rezultatov v okviru ključnih trgovinskih vprašanj.

Doseženi »Ženevski paket« po večletnem izpadu dela na ministrski ravni obnavlja zaupanje v multilateralni trgovinski sistem in utrjuje osrednjo vlogo WTO pri odzivanju na pereče izzive sodobnega sveta, ki jih predstavljajo zdravstvena, okoljska in prehranska kriza. Sveženj dogovorov prinaša ključne rezultate o odzivu trgovine na pandemijo covid-19 in na varnost preskrbe s hrano, o subvencijah v ribištvu, e-trgovini in nenazadnje o reformi WTO.

Slovenija pozdravlja rezultate na ključnih področjih MC12, ki je po večkratnem odlogu potekala v Ženevi od 12. do 17. junija 2022, v času povečanih globalnih trenj, ki jih za mednarodno trgovino, ki jih predstavljajo zdravstvena, okoljska in prehranska kriza, dodatno otežena zaradi invazije Rusije na Ukrajino. Ministri za trgovino 164-članske organizacije so se sestali prvič po letu 2017, potem ko je bil sklic konference večkrat prestavljen tudi zaradi pandemije covid-19, nazadnje v času slovenskega predsedovanja Svetu EU novembra lani.

Ob zavedanju, da je nujno potrebna globoka prenova delovanja organizacije v vseh njenih temeljnih funkcijah, je sveženj rezultatov, ki so jih članice WTO ob izdatnem prizadevanju njene generalne direktorice dr. Okonjo-Iweala dosegle v posebej intenzivnih zadnjih urah petdnevnih pogajanj, dokaz sposobnosti odzivanja mednarodne trgovine na sodobne svetovne izzive. S tem je povrnjeno zaupanje in politična podpora za ohranjanje multilateralnega trgovinskega sistema, ki temelji na pravilih in v središču katerega je posodobljena WTO.

Po več kot 20-ih letih pogajanj so države članice dosegle pomemben dogovor o prepovedi škodljivih subvencij v ribištvu v prizadevanju za okoljsko trajnost. Opredelile so potrebne korake za reformo WTO, vključno z obnovo polno delujočega sistema za reševanje sporov. Dogovorile so se tudi o odzivu na nedavno pandemijo in pripravljenosti na prihodnje pandemije, vključno z opustitvijo nekaterih obveznosti rabe intelektualne lastnine v zvezi s cepivi proti covid-19. V skupnem odzivu na trenutne razmere pri preskrbi s hrano, ki so posledica agresije Rusije na Ukrajino, so se dogovorile, da se bodo izogibale neupravičenim izvoznim omejitvam in da bodo iz njih tudi popolnoma izvzele humanitarne nakupe Svetovnega programa za hrano (angleško World food programme - WFP). S ponovnim podaljšanjem je ohranjen moratorij na uvozne carine za e-trgovino, ki je ključnega pomena za mala in srednje velika podjetja. Z navedbami v zaključnem dokumentu konference se prepoznava tudi pomen trgovine s storitvami, vloge majhnih in srednje velikih podjetij, ekonomskega opolnomočenja žensk in sodelovanja pri reševanju okoljske problematike.

Sveženj rezultatov MC12, ki se je je udeležila tudi delegacija Republike Slovenije, med drugim vključuje naslednje dogovore.

Reforma WTO

Ministri so se zavezali k izvedbi obsežne prenove organizacije, ki bo obsegala vse vidike njenih dejavnosti. S tem se bo okrepila relevantnost WTO kot verodostojnega foruma za pogajanja in razvoj svetovne trgovinske politike. Pomembna je tudi zaveza k obnovi polno delujočega sistema za reševanje sporov najpozneje do leta 2024. Posodobitev WTO je bistvena prednostna naloga EU, saj je ključnega pomena za zagotavljanje stabilnosti mednarodne trgovine, ki temelji na pravilih. Zato je EU prevzela vodilno vlogo v reformnem procesu in namerava tako nadaljevati v nadaljnjih vsebinskih razpravah v Ženevi.

Odziv na pandemijo covid-19

Ministri so se dogovorili o Deklaraciji o odzivu WTO na pandemijo covid-19 in pripravljenosti na prihodnje pandemije, ki potrjuje njihovo zavezanost pregledni, pravočasni in celoviti izmenjavi informacij ter zmernosti pri uvajanju izvoznih omejitev. V odgovor na izjemne okoliščine pandemije COVID-19 in na zahtevo držav v razvoju o pravičnem dostopu do cepiv in zdravil so se ministri dogovorili o opustitvi nekaterih postopkovnih obveznosti v okviru sporazuma TRIPS, ki omogočajo hitro proizvodnjo in izvoz cepiv proti COVID-19 brez soglasja imetnika patenta. Vendar pa dogovor ohranja delujoč okvir intelektualne lastnine s spodbudami za naložbe, raziskave in prenos tehnologij, kar vse zagotavlja nujno potrebno okolje za razvoj novih cepiv in zdravil ter bi moralo prispevati k krepitvi proizvodnih zmogljivosti afriških držav.

Varnost preskrbe s hrano in kmetijstvo

Sprejeti odločitvi o prehranski (ne)varnosti in izvzetju humanitarnih nakupov WFP iz izvoznih omejitev sta po oceni Slovenije izrednega pomena za verodostojnost in prihodnost WTO. Z deklaracijo o prehranski varnosti so se članice WTO zavezale k sprejetju konkretnih ukrepov za olajševanje trgovine in izogibanju izvoznim omejitvam. Za zagotavljanje prehranske varnosti bodo transparentno sprejemale ukrepe, ki čim manj izkrivljajo trgovino in proizvodnjo, predvsem pa so skladni s pravili WTO.

Z odločitvijo o WFP se strinjamo, da so humanitarni nakupi tega programa izvzeti iz izvoznih omejitev, upoštevaje skrb članic za prehransko varnost. Zaradi prevelikih razhajanj na tokratni konferenci ni bilo možno opredeliti delovnega programa za kmetijstvo, kar pa bo predstavljalo jedro pogajanj do naslednje, torej 13. ministrske konference (13th Ministerial Conference 13 - MC13), ki bo predvidoma že naslednje leto.

Ribištvo

Po več kot 20-ih letih pogajanj je dosežen sporazum, ki bo prispeval k zaščiti oceanov, v skladu s ciljem 14.6 trajnostnega razvoja Združenih narodov (UN SDG). Sporazum prepoveduje škodljive subvencije na področju ribištva, in sicer subvencije, ki prispevajo k nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu, ter subvencije za ribolov na staleže, ki so v stanju prelova – za slednje se bodo subvencije lahko nadaljevale le, če bodo sprejeti ukrepi, ki prispevajo k obnovi teh staležev (kot na primer v okviru skupne ribiške politike EU). Članice WTO bodo morale odslej v okviru svoje redne notifikacije o ribiških subvencijah podati informacije tudi o teh vrstah subvencij. Poleg tega so bile sprejete nekatere izjeme in prehodno obdobje, ki bodo manj razvitim članicam WTO omogočili prehod k bolj trajnostnemu upravljanju staležev ribolovnih organizmov, vključno z namenskim skrbniškim skladom za zagotavljanje tehnične pomoči, s katerim bo upravljala WTO in ki bo namenjen izboljšanju upravljanja ribištva v manj razvitih članicah WTO.

E-trgovina

Z zadnjim dogovorom se ohranja moratorij na uvozne carine na elektronske prenose (moratorij na e-trgovino), kar je ključnega pomena za majhna in srednje velika podjetja in digitalni prehod. S tem se sedanja praksa, da članice ne uvajajo tovrstnih carin, ohranja do MC13 oz. do konca leta 2023. Z dogovorom se obenem ponovno krepi delo v okviru delovnega programa za e-trgovino, pri čemer bo v ospredju osredotočenost na izzive in ​​priložnosti, ki vplivajo na države v razvoju in najmanj razvite države.

MC13

Članice so se dogovorile, da bodo naslednjo, torej 13. ministrsko konferenco (angleško 13th Ministerial Conference - MC13) sklicale že decembra 2023 oziroma najpozneje marca 2024. Kandidaturo za organizacijo naslednjega ministrskega srečanja so doslej vložili Kamerun in Združeni arabski emirati.

Preberite tudi:

Sporočilo WTO za javnost v angleškem jeziku

Sporočilo Evropske komisije za javnost v angleškem jeziku