Skoči do osrednje vsebine

Obdobje unovčevanja turističnih bonov in bonov 21 je zaključeno

Končuje se obdobje, v katerem so lahko upravičenci določene storitve plačevali s turističnimi boni in boni 21. S temi boni se je na eni strani pomagalo slovenskemu turizmu, ki je bil močno prizadet v času epidemije covida-19, na drugi strani pa je bilo upravičencem omogočeno, da na nekoliko bolj ugoden način spoznavajo lepote naše domovine.

Turistični boni in boni 21 se tako po 30. 6. 2022 ne morejo več unovčevati. Pri tem je potrebno opozoriti, da je lahko zadnja nočitev z bonom plačana za prenočitev iz 29. na 30. 6. 2022. Prav tako ni mogoče z bonom plačati storitev, ki bi se zgolj rezervirale do 30. 6. 2022, dejansko izkoristile pa kasneje. Sama rezervacija namreč še ne pomeni, da je storitev tudi dejansko opravljena. Če se določena storitev koristi pred 30. 6. 2022 in traja tudi po tem datumu, je z bonom mogoče plačati to storitev le do 30. 6. 2022, del po tem datumu pa z drugimi plačilnimi sredstvi.

Na področju turističnih bonov in bonov 21 je Tržni inšpektorat RS ves čas veljavnosti teh bonov izvajal nadzore, in sicer se je pri ponudnikih storitev preverjalo, ali je bila storitev, ki je bila navedena na računu in za katero se je opravilo nakazilo s strani Finančne uprave RS, dejansko izvedena, ter ali je ponudnik storitve za istovrstno storitev potrošniku, ki je plačal z bonom, zaračunal isto ceno kot bi jo, če bi potrošnik plačal z drugimi plačilnimi sredstvi.

Na področju unovčevanja bonov so bile ugotovljene tudi določene nepravilnosti, in sicer je prihajalo do unovčevanja bonov upravičencev, ki za to sploh niso vedeli (tako imenovane kraje bonov), pojavljali so se subjekti, ki so v zameno za unovčen bon (in dejansko neopravljeno storitev) ponujali upravičencem izplačilo določene vsote gotovine, v določenih primerih pa je bilo ugotovljeno tudi, da so bile zaračunane višje cene storitev kot bi bile, če bi potrošniki plačali z drugimi plačilnimi sredstvi.
Na področju turističnih bonov je bilo do 30. 6. 2022 skupaj opravljenih 686 pregledov. V 279 primerih že ob samem nadzoru ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, zato je bil postopek ustavljen na zapisnik, naknadno pa je bilo s sklepom ustavljenih še 128 postopkov. Zaradi ugotovljenih kršitev je bilo v prekrškovnem postopku izdanih 5 odločb z izrekom globe, 3 plačilni nalogi ter 20 opominov. Izrečenih je bilo tudi 153 opozoril.

Na področju bonov 21 pa je bilo opravljenih 145 pregledov. V 90 primerih že ob samem nadzoru ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, zato je bil postopek ustavljen na zapisnik. Naknadno je bilo s sklepom ustavljenih še 11 postopkov. Zaradi ugotovljenih kršitev je bila v prekrškovnem postopku izdana 1 odločba z izrekom opomina in izrečenih 28 opozoril.
Postopki, ki še niso zaključeni, se bodo seveda nadaljevali, je pa potrebno opozoriti tudi na to, da so ponudniki storitev dolžni dokumentacijo, vezano na unovčevanje bonov, hraniti 2 leti.