Skoči do osrednje vsebine

Tržni inšpektorat večjih kršitev pri prodajalcih naftnih derivatov ni zaznal

Zaradi motenj na trgu pri oskrbi z naftnimi derivati, do katerih je prišlo pretekli konec tedna, je Tržni inšpektorat dne 20. in 21. junija 2022 izvajal poostrene nadzore na bencinskih servisih upoštevajoč določila Zakona o kontroli cen in na njegovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisih.
Glavna tržna inšpektorica na novinarski konferenci sedeč za mizo pred kameramo

Mag. Andreja But, glavna tržna inšpektorica | Avtor: Tržni inšpektorat Republike Slovenije

V okviru nadzora je bilo opravljenih 188 pregledov, ob katerih so inšpektorji preverjali predvsem, ali je bilo regulirano gorivo razpoložljivo v času nadzora in v preteklih dneh ter kakšni so razlogi za pomankanje goriva. Inšpektorji večjih kršitev pri prodajalcih naftnih derivatov niso zaznali, v enem primeru bencinskega servisa vodijo prekrškovni postopek.

Nadzor je v ponedeljek, 20. junija 2022, izvajalo 30 tržnih inšpektorjev, dan zatem pa 27 tržnih inšpektorjev. Ti so v ponedeljek naključno preverjali stanje zalog na bencinskih servisih po vsej državi, pri torkovih pregledih pa so se inšpektorji osredotočili na prijave potrošnikov, v katerih so prijavitelji navajali, da servisi z gorivom razpolagajo, a ne omogočajo točenja.

Tržni inšpektorat tako večjih nepravilnosti ni zaznal, z izjemo enega bencinskega servisa, ki dne 21. junija 2022 ni upošteval Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki je ta dan stopila v veljavo. Gre za ponudnika naftnih derivatov, ki ga je tržni inšpektorat v preteklosti že obravnaval zaradi istovrstne kršitve. Postopek je tako v teku.

Inšpektorji so ugotovili, da sedem pregledanih bencinskih servisov (kar znaša 3 % vseh pregledanih bencinskih servisov) v času nadzora ni obratovalo, 40 nadzorovanih bencinskih servisov (21 % vseh) pa kljub obratovanju v času nadzora ni imelo na zalogi 95-oktanskega neosvinčenega bencina in dizla. Težave s pomankanjem goriva so še vedno v notranjosti države, zlasti na manjših bencinskih servisih, kjer je bilo večje povpraševanje potrošnikov, ki so polnili cisterne in večje posode.

Prišlo je tudi do velikih odstopanj v povprečni prodaji goriva na posameznih črpalkah. Ta je bila v danih primerih tudi 3- do 10-krat višja kot običajno. Naročanje goriva za posamezne bencinske servise sicer avtomatično poteka preko dispečerske službe, ko gorivo v rezervoarju pade pod določen nivo. Posledično prodajalci na bencinskih servisih ne vedo, kdaj jim bo novo gorivo dejansko dostavljeno in zanjo izvedo, ko je kamion napoten na njihov servis. K temu dodajamo tudi ugotovitev, da distributerji z gorivi najprej oskrbujejo svoje bencinske servise, kasneje franšizojemalce – slednji so tako bolj izpostavljeni občasnem pomanjkanju zalog.

Veliko prejetih prijav se je nanašalo na prekrite, zavezane ročke za gorivo, ki so bile označene z obvestilom o pomanjkanju goriva, iz katerih je bilo ob odstranitvi pregrinjal, pokrovov, vezic kljub temu možno točiti gorivo. Da so nekateri potrošniki samovoljno točili gorivo tudi iz teh mest, je bilo pri nadzoru ugotovljeno s pregledom računov. Prodajalci so pojasnili, da je gorivo v takšnih primerih še mogoče točiti zaradi varnostnega sistema črpalnih sistemov, zaradi česar morajo ohranjati minimalni predpisan nivo goriv v rezervoarju. 

Tržni inšpektorat je zaprosil distributerje tudi za podatke o prodanih in dobavljenih količinah v zadnjih treh vikendih meseca junija in ugotovil, da je bila prodaja goriv pretekli vikend bistveno večja kot vikend pred tem, v povprečju pa je bila prodaja goriv višja za več kot 60 %.

Distributerji so sodeč po pojasnilih zaradi povečane prodaje angažirali dodatne  prevoznike velikih cistern, vendar kljub temu niso zmogli slediti povpraševanju, kar tržni inšpektorat še preverja.