Skoči do osrednje vsebine

Začetek zbiranja meroslovnih potreb na področju kemije, biologije in medicine

Na Uradu za meroslovje vzdržujemo nacionalni meroslovni sistem in skrbimo za njegov razvoj. Ker je sodelovanje z uporabniki ključnega pomena za razvoj le tega, smo pripravili anketo o meroslovnih potrebah na področju kemije, biologije in medicine. Vse laboratorije, ki izvajajo meritve na teh področjih vabimo, da izpolnijo anketo o meroslovnih potrebah.

Področja kemije, biologije in medicine so ena od trenutno najhitreje se razvijajočih področij merjenj s številnimi meroslovnimi izzivi. Da bi vzpostavili čim bolj učinkovit meroslovni sistem, ki bo ustrezno pokrival tudi potrebe uporabnikov na teh hitro razvijajočih se področjih, želimo bolje poznati delovanje in meroslovne potrebe laboratorijev, ki izvajajo merjenja na teh področjih ter potrebe njihovih uporabnikov. Pri tem nas zlasti zanimajo potrebe po:

  • sledljivih meritvah,
  • referenčnih materialih,
  • referenčnih meritvah,
  • sodelovanjih v medlaboratorijskih primerjavah oziroma v shemah za potrjevanje usposobljenosti,
  • potrebah po prenosu znanja na področju sledljivosti/meritev in
  • potrebah po razvojno-raziskovalnem sodelovanju.

Iz tega naslova smo pripravili kratko anketo za laboratorije, ki bo odprta do 15. septembra 2022.

Odgovori laboratorijev bodo podlaga za nadaljnji razvoj meroslovja v Republiki Sloveniji na področju kemije, biologije in medicine. Rezultati ankete bodo objavljeni na spletni strani urada in resornega ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, prav tako pa bodo z rezultati neposredno seznanjeni tudi vsi sodelujoči laboratoriji.