Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Celostna skrb za starejše s poudarkom na varstvu najbolj ranljivih ostaja osrednja prioriteta ministra Ciglerja Kralja

  Ob mednarodnem dnevu človekovih pravic se vrstijo pozivi o skrbi za starejše in zagotavljanju pravic do celovite in boljše oskrbe. Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pozive slišimo in jih razumemo tudi v luči posledic epidemije Covid-19, ki je poudarila dolgoletne težave s kadri in prostorskimi kapacitetami v domovi. Obenem izpostavljamo, da ministrstvo s številnimi programi in transferji zagotavlja blažitev posledic revščine v družinah ter pri ranljivih skupinah.

 • Program javnih del Pomoč pri omilitvi posledic epidemije Covid-19 za 2021: dodatni kadri v socialno varstvenih zavodih in bolnicah

  Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je objavil javno povabilo za izbor programov javnih del pomoč pri omilitvi posledic epidemije Covid-19 za leto 2021, ki bo odprto od 16. 12. 2020. Objavljeni program javnih del bo zagotavljal dodatno kadrovsko podporo v socialno varstvenih zavodih in bolnicah. Predvidena je vključitev 950 oseb, razpoložljiva višina sredstev znaša 4.000.000 evrov.

 • Dovoljenje za sklepanje zakonskih in partnerskih zvez

  Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z dopisom vse upravne enote v Republiki Sloveniji seznanil, da dovoljuje sklepanje zakonskih in partnerskih zvez, ob pogoju, da so pri sklenitvi prisotne največ 3 oziroma največ 4 osebe.

 • Vlada bistveno poenostavlja elektronsko pošiljanje obvestil o delu na domu

  Minister Janez Cigler Kralj je izpolnil obljubo in bistveno poenostavil obveščanje o delu na domu s strani delodajalcev, ki to storijo z elektronskim obrazcem na portalu SPOT, kar bi lahko pomembno prispevalo k zajezitvi epidemije ter omogočanju normalnega poteka delovnega življenja.

 • Minister Janez Cigler Kralj verjame v socialni dialog

  Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj zavrača očitke predstavnikov delojemalcev, da je zanj socialni dialog mrtva črka na papirju. Nasprotno, minister si od prvega dne prizadeva voditi socialni dialog, kar dokazujejo tudi številne seje Ekonomsko socialnega sveta in številni predlogi, ki so jih socialni partnerji obravnavali in tudi uskladili.

 • Poslanica Sveta za invalide RS ob 3. decembru - Mednarodnem dnevu invalidov

  Slovenijo, Evropsko unijo in cel svet je v letošnjem letu zaznamovala predvsem epidemija virusa COVID-19, zato je Mednarodni dan invalidov usmerjen v osveščanje glede tega problema v povezavi z invalidi in invalidnostjo ter s tem tudi v razvoj družbe v prihodnosti.

 • Tretji rok: Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je letos 6. marca objavilo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše. Upravičeni prijavitelji so bili javni domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi. Dne 1. 12. 2020 so bili izdani sklepi o izboru projektov, ki so bili prijavljeni na tretji rok, izvedeno pa je bilo tudi že zadnje odpiranje vlog v okviru 4. roka za prijavo.

 • Poslanica ministra Janeza Ciglerja Kralja ob 3. decembru, mednarodnem dnevu invalidov

  Vključevanje ranljivih skupin in skrb zanje je med prednostnimi nalogami mojega mandata. Letošnji mednarodni dan invalidov 3. december obeležujemo pod geslom Organizacije združenih narodov "Zgradimo boljšo prihodnost: invalidom vključujoč, dostopen in trajnosten svet po COVIDu-19".

 • Višja sila zaradi ustavitve javnega prevoza

  Novi interventni zakon PKP6, to je Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19 (ZIUOPDVE), ki se je uveljavil 28. 11. 2020, naslavlja tudi vprašanje upravičenja do nadomestila plače zaradi odsotnosti z dela delavca zaradi nemožnosti prihoda na delo zaradi višje sile zaradi ustavitve javnega prevoza.

 • Delo na domu eden ključnih ukrepov za omejevanje širjenja Covid-19

  Minister Janez Cigler Kralj k delu na domu poziva ves čas od nastopa svojega mandata, saj gre za enega ključnih ukrepov za omejevanje širjenja Covid-19 znotraj delovnih okolij, ki pa hkrati ohranja delovne procese, tam kjer je to možno seveda. Od 1. 10. 2020 do vključno 25. 11. 2020 je pristojni inšpektorat za delo prejel 7953 obvestil delodajalcev o delu na domu.

 • Mesečno poročilo o socialnih transferjih

  Objavljamo mesečno poročilo o socialnih prejemkih za mesec november 2020, ki jih izplačuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (ministrstvo), Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje ter občine. Namen poročila je širšo javnost informirati o dejavnostih ministrstva ter omogočiti spremljanje in oblikovanje politik.

 • Ob mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami

  25. novembra vsako leto obeležujemo začetek mednarodnih dni boja proti nasilju nad ženskami, s katerimi želimo poudariti, da je nasilje nad ženskami, vključno z nasiljem v družini, resen družbeni problem in ena izmed najhujših kršitev človekovih pravic. Letošnje leto, ko je naša življenja zaznamoval izbruh korona virusa, pa je še toliko bolj pomembno, da vse pristojne vladne institucije aktivno pristopimo k preprečevanju vseh oblik nasilja nad ženskami tudi v času epidemije covid-19.

 • Preventivno testiranje v domovih za starejše

  Minister Janez Cigler Kralj je prejšnji teden pozval direktorje in direktorice domov za starejše, da za namen obvladovanja in preprečevanja širjenja virusa SARS-CoV-2, zagotavljajo redno preventivno testiranje za vse, ki pri njih delajo. Odredba, ki jo je prejšnji teden izdal minister za zdravje, zajema namreč samo zdravstvene delavce.

 • Testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2

  Minister, pristojen za socialno varstvo, je danes na video konferenci direktorje domov za starejše pozval, da za namen obvladovanja in preprečevanja širjenja virusa SARS-CoV-2 zagotavljajo redno preventivno testiranje za tiste, ki pri njih delajo.

 • Ukinitev javnega prevoza v povezavi z višjo silo

  Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo pripravili pojasnilo glede ukinitve javnega prevoza in s tem povezanim vprašanjem nemožnosti prihoda na delo delavca.

 • Ukrepi za zajezitev širjenja v socialno varstvenih zavodih

  Objavljamo pregled ukrepov za zajezitev širjenja v socialno varstvenih zavodih, ki so bili sprejeti vse od prvega vala naprej. Ministrstvo je z vodstvi domov za starejše vseskozi v kontaktu, na njihove potrebe se odzivamo ažurno in narediti vse, kar lahko, da jim zagotovimo vso potrebno pomoč. Vsa navodila, kako ravnati v primeru okužb domovi imajo. Zdravje in varnost oskrbovancev in zaposlenih vselej ostaja na prvem mestu. Minister Janez Cigler Kralj je celostno skrb za starejše določil za eno izmed prioritet svojega mandata.

 • Dan slovenskega znakovnega jezika

  14. november je Dan slovenskega znakovnega jezika. Na ministrstvu ob tem dnevu čestitamo vsem uporabnicam in uporabnikom ter vsem tolmačkam in tolmačem slovenskega znakovnega jezika.

 • Sklepanje zakonskih in partnerskih zvez v času epidemije

  Ob upoštevanju trenutnih epidemiološki razmer v Republiki Sloveniji in v ta namen odrejenih ukrepov, ter v skladu z določbo četrtega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list, številka 155/20, 159/20 in 163/20; v nadaljevanju Odlok), je minister, pristojen za družino, z dopisom z dne 13. 11. 2020 vse upravne enote v Republiki Sloveniji seznanil, da dovoljuje sklepanje zakonskih in partnerskih zvez na vseh upravnih enotah v Republiki Sloveniji, ob pogoju da so pri sklenitvi prisotne največ 3 osebe (bodoča zakonca oziroma partnerja ter matičar) ter ob upoštevanju vseh priporočil pristojnih organov in spoštovanju vseh veljavnih ukrepov za preprečitev širjenja virusne okužbe.

 • Varstvo otrok zaradi višje sile

  Zaradi številnih vprašanj glede varstva otrok v času, ko so šole in vrtci zaprti oziroma nedostopni za vse otroke, smo pripravili kratke, poenostavljene odgovore. Ob tem poudarjamo, da morajo biti izpolnjeni tudi drugi zakonski pogoji, ki so podrobneje obrazloženi v nadaljevanju dokumenta. Poudarjamo medsebojno komunikacijo med delavci in delodajalci in pozivamo k njej.

 • Program za otroke 2020-2025

  Vlada RS je 5. 11. 2020 potrdila nov Program za otroke 2020-2025, ki je samostojen strateški dokument, katerega namen in cilj je določiti temeljne cilje in ukrepe na področju otrokovih pravic ter blaginje in kakovosti življenja otrok v obdobju 2020–2025. V nov programski dokument so vključeni samo otroci, saj je bil za mladostnike sprejet poseben programski dokument - Resolucija o nacionalnem programu za mladino 2013–2022.