Skoči do osrednje vsebine

»Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta«

Inšpektorat za delo je v Sloveniji začel izvajati evropsko kampanjo za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj »Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta«. Namen kampanje je spodbujanje izvajanja ukrepov za varnost in zdravje pri delu ter obvladovanje tveganj na področju kostno-mišičnih obolenj s ciljem, da bi vsi delavci v EU imeli zagotovljeno enako raven varnosti in zdravja pri delu ter da bi podjetja imela enake konkurenčne pogoje.

Inšpektorat opravlja inšpekcijske nadzore ter svetovanje in ozaveščanje glede tveganj v zvezi s kostno-mišičnimi obolenji tako delodajalcev kakor tudi delavcev. Aktivnosti izvaja v dejavnosti prevoza, kurirski dejavnosti ter v dejavnosti proizvodnje hrane in pijač. Rezultati v Sloveniji bodo predvidoma znani v drugi polovici tega leta, za vse države Evropske unije pa v začetku leta 2023.

Druge države članice kampanjo izvajajo še v dejavnostih zdravstveno in socialno varstvo, frizerska in brivska dejavnost in v dejavnosti gradbeništva.

Kostno-mišična obolenja zajemajo okoli 200 različnih stanj, ki prizadenejo mišice, sklepe in okostje. So velik javno zdravstveni problem in hkrati najpogostejša – z delom povezana – zdravstvena težava.  Pomemben je tudi njihov vpliv na kakovost življenja posameznika, saj na njihov nastanek vplivajo fizikalni in psihosocialni dejavniki delovnega in življenjskega okolja pa tudi starost in genetski faktorji. Neustrezna ergonomija delovnega procesa med katerimi posebno izstopa ročno premeščanje bremena – dvigovanje, prenašanje, potiskanje ali premikanje bremena je pogost povod za njihov nastanek. Tudi ponavljajoči se gibi in delo v mrazu ali vročini predstavljajo tveganje za nastanek tovrstnih obolenj. In nenazadnje predstavljajo velik strošek zaradi odsotnosti z dela in predčasnega upokojevanja.

Problematika kostno-mišičnih obolenj po različnih dejavnostih: