Skoči do osrednje vsebine

Dela(j)mo na domu - mislimo na varnost in zdravje pri delu

Na konferenci Dela(j)mo na domu – mislimo na varnost in zdravje pri delu, ki jo je 24. maja organiziralo ministrstvo, so strokovnjakinje in strokovnjaki opozorili na različne vidike varnosti in zdravja pri delu.

»Množično delo na domu nas postavlja pred priložnost, da pretresemo in izboljšamo organizacijo dela, še zlasti, da sistematično izboljšamo vse vidike varnosti in zdravja pri delu. Posebej se moramo osrediniti na tveganja, povezana s kostno-mišičnimi obolenji ter psihosocialnimi tveganji,« je na konferenci uvodoma izpostavila mag. Katja Rihar Bajuk, generalna direktorica Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela.

Slavko Krištofelc, direktor Inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu, je poudaril, da je delodajalec dolžan zagotavljati varne pogoje dela na domu, način pa je prepuščen njemu samemu. Ob privolitvi tistega, ki želi delati na domu, si lahko delodajalec, strokovni delavec ali delavka za varnost pri delu delovno mesto ogleda, lahko zahteva fotografije delovnega mesta ali pa izpolnitev vprašalnika. Zelo  priporočljivo je, da delodajalec pripravi navodila za pravilno ravnanje pri opravljanju varnega dela na domu (npr. zdravo delo za računalnikom, osvetljenost delovnega mesta, nezgode pri delu …) ter tudi zapiše ukrepe, s katerimi zagotavlja varnost in zdravje delavk in delavcev.

Podrobnejša vsebina konference Dela(j)mo na domu – mislimo na varnost in zdravje pri delu