Skoči do osrednje vsebine

Poročili o socialnih transferjih za marec in april 2022

Objavili smo poročili o socialnih prejemkih za mesec marec in april 2022, ki jih izplačuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (ministrstvo), Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) ter občine. Namen mesečnih poročil je informirati širšo javnost o dejavnostih ministrstva ter omogočiti spremljanje in oblikovanje politik.

Poročila, ki jih objavljamo na mesečni ravni, vsebujejo relevantne informacije o dinamiki plačil in števila upravičencev do socialnih transferjev ter omogoča mesečni pregled dinamike in obsega transferjev na podlagi istih meril oziroma enotnega pristopa za vse transferje. Poročilo zajema 28 različnih socialnih transferjev, vključno z nadomestilom za brezposelnost, kar predstavlja večino izplačanih transferjev ministrstva.

Mesečna poročila o transferjih