Skoči do osrednje vsebine

Zaposlovanje mladih in žensk glavna tema ministrov za zaposlovanje na konferenci EUROMED

V Marakešu se je zaključila dvodnevna konferenca Unije za Sredozemlje (EUROMED), na kateri so se srečali ministrice in ministri za zaposlovanje. Osrednja tema srečanja je bila zaposlovanje in zaposljivost najbolj ranljivih skupin, s poudarkom na mladih in ženskah. Slovensko delegacijo je vodil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj.

Prvi dan konference so udeleženci razpravljali o izzivih na trgu dela v Evro-sredozemski regiji, zlasti o načinih za zagotovitev vključujočega, zelenega, digitalnega in trajnostnega okrevanja. Razprava je bila osredotočena na zaposlovanje in zaposljivost najbolj ranljivih skupin, zlasti med mladimi. V Evro-sredozemski regiji je vsaka tretja oseba mlajša od 25 let. Zapiranje podjetij in gospodarstva v času pandemije pa je poleg mladih močno prizadelo tudi ženske, ki so hkrati še naprej opravljale tudi neplačana dela kot skrbnice in negovalke.

Minister Janez Cigler Kralj je sodeloval na okrogli mizi o trajnostnem okrevanju in ustvarjanju dostojnih delovnih mest. V svojem nagovoru je izpostavil pomen trajnostnega dela, ki je v Sloveniji postavljeno v središče politik dela in zaposlovanja. Ob tem je dejal: »Trajnostno delo lahko dosežemo z vlaganjem v kakovostna delovna mesta in človeški kapital, še zlasti s poudarkom na varnosti in zdravju pri delu, izboljševanju znanja in spretnosti, poštenih delovnih pogojih ter na usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja,« in dodal: »Trajnostno delo je pomemben dejavnik večje kakovosti življenja, s tem pa tudi učinkovitosti, produktivnosti, gospodarske uspešnosti in socialne vključenosti.«

V sredo je potekalo ministrsko srečanje, na katerem so ministrice in ministri poročali o napredku držav na področju zaposlovanja in dela ter prihodnjih prednostnih nalogah. Minister Cigler Kralj je poudaril, da je v Sloveniji prioriteta varnost in zdravje pri delu: »Naše dejavnosti se osredotočajo na nova in nastajajoča tveganja, kampanje za preventivo in ozaveščanje, targetirano delo inšpekcije za delo, zmanjševanje števila nesreč pri delu, razvoj in izdelavo praktičnih e-orodij za zdravje in varnost pri delu in posodobitev zakonodaje.«

V okviru konference so ministrice in ministri potrdili deklaracijo. Podpisniki deklaracije so se zavezali k podpori tako ustreznih socialnih politik, kot tudi gospodarstva, ki deluje za vse, s poudarkom na zaposlovanju mladih in žensk. V deklaraciji so izpostavljene pomanjkljivosti in nedoslednosti politik južnih članic EUROMED (zniževanje deleža brezposelnih, učinkovitejše zaposlovanje mladih, ekonomsko opolnomočenje žensk, zniževanje deleža dela na črno, krepitev socialnega dialoga, krepitev podjetništva, krepitev boja proti ekstremizmu …), ki jih je treba okrepiti in opolnomočiti.  Države članice EU so se zavezale k podpori ter strokovni in konkretni pomoči (delavnice, študijski obiski držav EU, primeru dobrih praks).