Skoči do osrednje vsebine

Za dvig kulture varnosti pri novi generaciji slovenskih managerjev

Študentje Univerze v Mariboru, domači in tuji strokovnjaki so včeraj razpravljali o varnosti in zdravju pri delu ob ogledu izobraževalnih in dokumentarnih filmov.

Kar 31 študentov je pod mentorstvom izredne profesorice dr. Simone Šarotar Žižek pripravilo predavanja o:

  • osnovah varnosti in zdravja pri delu,
  • ergonomski ureditvi pisarniškega delovnega mesta,
  • preprečevanju in obvladovanju stresa v zvezi z delom,
  • preprečevanju in obvladovanju izpostavljenosti bolezni covid-19 pri delu,
  • delu na daljavo ter
  • sodelovanju delavcev in delodajalcev pri upravljanju varnosti in zdravja pri delu. 

Predstavili pa so tudi vaje za aktivni odmor na delovnem mestu.

V razpravi je sodelovalo deset strokovnjakov iz Cipra, Grčije, Nizozemske, Portugalske, Severne Makedonije in Slovenije, ki so predstavili svoje poglede na aktualne teme s področja varnosti in zdravja pri delu in vpliv sodobnega tehnološkega razvoja na družbo. Študentom so tako pomagali, da so svoje znanje poglobili, da bi na tej podlagi predavanja lažje nadgradili in jih predstavili na 6. mednarodni znanstveni konferenci,  ki bo potekala 17. maja 2022.

Prisotne je nagovoril tudi minister Janez Cigler Kralj, ki je izrazil zadovoljstvo, da je razprava o varnosti in zdravja pri delu s študentkami in študenti Univerze v Mariboru postala tradicionalna. V nadaljevanju je, med drugim, dejal: »Na voljo je veliko novih kvalitetnih delovnih mest, vendar ta zahtevajo sodobna znanja. Ni več dovolj, da končaš študij in diplomiraš. Strukturne spremembe zahtevajo vedno nova znanja in spretnosti, med katere sodijo tudi kompetence s področja varnosti in zdravja pri delu. Nova znanja in spretnosti predstavljajo enega izmed največjih izzivov digitalnega in zelenega prehoda.«

Razprava z naslovom Varnost in zdravje pri delu naj se začneta s teboj! je potekala 20. aprila 2022 v živo v predavalnici Ekonomsko-poslovne fakultete in preko videokonferenčne platforme Zoom. 


Dogodek je organizirala Ekonomsko-poslovna fakulteta v sodelovanju z Univerzo v Mariboru, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Študentskim svetom Ekonomsko-poslovne fakultete in Študentskim svetom Univerze v Mariboru. Podprla pa ga je tudi Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu.