Skoči do osrednje vsebine

28. aprila obeležujemo svetovni dan varnosti in zdravja pri delu

Mednarodna organizacija dela (International Labour Organization – ILO) je razglasila 28. april za svetovni dan varnosti in zdravja pri delu v spomin na vse delavce, ki so se pri delu poškodovali, postali invalidi ali celo izgubili življenje. Namen te vsakoletne kampanje je dodatno spodbuditi prizadevanja za varnejše, bolj zdravo in dostojno delo na globalni ravni.

Minister Janez Cigler Kralj je ob tem spomnil, da so za zdravo delovno okolje potrebni tako tehnološki in organizacijski ukrepi, predvsem pa »ne smemo pozabiti na človeka. Ne smemo pozabiti, kako pomembna je povezanost kolektiva; kako zelo pomemben je pogovor med sodelavci, če želimo ohraniti njihovo motiviranost, inovativnost in pripadnost podjetju. Zato je pomembno sistematično izgrajevanje organizacijske kulture ter izboljševanje organizacijske klime in energije.« 

Na delovnem mestu z močno kulturo varnosti in zdravja pri delu se delavci počutijo udobno, ko izrazijo zaskrbljenost glede morebitnih tveganj za varnost in zdravje pri delu, vodstvo pa proaktivno sodeluje z delavci pri iskanju ustreznih, učinkovitih in trajnostnih rešitev. Potrebna sta odprta komunikacija in dialog, ki temeljita na zaupanju in medsebojnem spoštovanju.

Za Slovenijo je še vedno aktualna  Analiza sodelovanja delavcev pri upravljanju varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji, katere avtorja sta prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela in doc. dr. Miroljub Ignjatović in, ki opozarja na razlike na področju upravljanja z varnostjo in zdravjem pri delu med tistimi podjetji, ki imajo delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu, in tistimi, ki ga nimajo. Avtorja v svojih zaključkih predlagata, da je potrebno okrepiti delavske zaupnike tam, kjer je to možno in premisliti o inovativnih rešitvah, v delovnih okoljih in situacijah, kjer delavskih zaupnikov ni, pri čemer omenjata možnost razvijanja alternativnega sodelovanja delavcev, lokalnih skupnosti in univerz. Po njunem mnenju je dolgoročno edino učinkovito orožje za doseganje in ohranjanje dostojnih standardov varnosti in zdravja pri delu izobraževanje in ozaveščanje širše javnosti o pomenu varnosti in zdravja pri delu, kar prispeva k opolnomočenju (bodočih) zaposlenih.

ILO je ob letošnjem svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu objavila objavil poročilo Enhancing social dialogue towards a culture of safety and health: What have we learned from the COVID-19 crisis? (v angleščini), PowerPoint drsnice (v angleščini) in plakat (v angleščini). Poleg tega organizira spletni seminar »Act together to build a positive safety and health culture - World Day for Safety and Health at Work 2022« (v angleščini), in sicer 28. april 2022, s pričetkom ob 13.30.

Področje varnega in zdravega delovnega okolja je bila tudi ena izmed prioritet slovenskega predsedovanja.