Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Za programe aktivne politike zaposlovanja v letu 2020 skoraj 93 milijonov evrov

  V okviru Načrta aktivne politike zaposlovanja (APZ) za leto 2020 so načrtovana sredstva za izvajanje programov APZ v višini 92,8 mio evrov. Ocenjujemo, da bo v programe APZ v letu 2020 vključenih skoraj 38.400 oseb, od tega 29.000 brezposelnih in nekaj več kot 10.380 zaposlenih oseb. Prav tako ocenjujemo, da bo med vsemi vključenimi nekaj več kot 16.800 brezposelnih oseb, ki so prejemniki denarnega nadomestila ali prejemniki denarne socialne pomoči.

 • Podaljšanja javnih povabil za subvencijske programe

  V letošnjem letu so se izvajali ukrepi na trgu dela, katerih namen je bil spodbujati zaposlovanje brezposelnih oseb. V programe za spodbujanje usposabljanja in zaposlovanja brezposelnih je bilo v letu 2019 vključenih več kot 25.000 oseb. Z namenom kontinuiranega izvajanja programov subvencioniranja zaposlitev bo Zavod RS za zaposlovanje danes, dne 20. 12. 2019 na svoji spletni strani www.ess.gov.si objavil podaljšanje Javnih povabil za izvajanje programov Zaposli.me, Spodbude za trajno zaposlovanje mladih in Spodbude za zaposlovanje oseb iz progama Učne delavnice.

 • Novosti na področju starševskega varstva in družinskih prejemkov

  18. 12. 2019 je Državni zbor RS sprejel novelo Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Z novelo zakona želimo izboljšati socialno ekonomski položaj nezaposlenih mamic in študentskih družin, maksimirati otrokove koristi in izboljšati položaj družin z otroki, ki potrebujejo posebno nego in varstvo. Novela zakona bo pričela veljati dne 1. 1. 2020. Nekatere spremembe in dopolnitve bodo pričele veljati takoj, pri nekaterih pa je določen zamik uporabe.

 • S 1. januarjem višja minimalna plača

  Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer, ob uveljavitvi sprememb na področju minimalne plače poziva k doslednemu in zakonitemu izvajanju določb Zakona o minimalni plači. Za leto 2020 je določen nov, višji znesek minimalne plače, prav tako pa začne veljati spremenjena definicija minimalne plače, iz višine katere bodo izločeni vsi dodatki. Ministrica ob tem napoveduje tudi poostren nadzor nad izvajanjem zakona s strani Inšpektorata RS za delo.

 • Pravilnik o izvajanju mediacije po Družinskem zakoniku

  Eden od pomembnih ciljev posodobitve družinske zakonodaje, ki jo je v letošnjem letu prinesel pričetek uporabe novega Družinskega zakonika, je tudi spodbujanje reševanje sporov v družinsko pravnih razmerjih s pomočjo mediacije. Prednost mediacije je v učinkovitosti, nizkih stroških, visoki stopnji uspešnosti in obojestranski sprejemljivosti rešitve.

 • Povabilo za nove člane in partnerje mreže EURES (EUropean Employment Services)

  Zavod RS za zaposlovanje je dne 16.12.2019 objavil javno povabilo za nove člane in partnerje mreže EURES (EUropean Employment Services).

 • Predlagamo, da 1. oktober postane praznik posvečen slovenskemu športu

  Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer je danes sprejela delegacijo Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ), predsednika Bogdana Gabrovca, prvega podpredsednika mag. Janeza Sodržnika in olimpionika Miroslava Cerarja. Povod za srečanje je bila vložitev sprememb Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (predlog novele ZPDPD), s katero bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) na pobudo OKS-ZŠZ v vladno proceduro vložilo predlog razglasitve novega državnega praznika 1. oktober – Dan slovenskega športa. Z Dnevom slovenskega športa kot državnim praznikom, bi po mnenju ministrice mag. Klampfer ''primerno obeležili pomen slovenskega športa''.

 • Konec leta stopijo v veljavo novosti Zakona o urejanju trga dela

  Novela Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-E) začne veljati 27. 12. 2019. Spremembe so bile tekom osmih krogov pogajanj soglasno potrjene tudi na Ekonomsko socialnem svetu, v Državnem zboru pa sprejete 29. novembra 2019.

 • Vse novosti pokojninske zakonodaje in uskladitev pokojnin v letu 2020

  V letu 2020 je v sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja predvidenih kar nekaj sprememb, ki jih je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravilo s ciljem izboljšati položaj bodočih upokojencev. Medtem ko v celoti potečejo prehodna obdobja, v katerih sta se dvigovali pokojninska doba in starost za starostno upokojitev in bodo tako za ženske kot za moške v celoti veljali pogoji po ZPIZ-2, pa je bila 29. 11. 2019 v Državnem zboru sprejeta novela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G), ki vsebuje kar nekaj določb, ki bodo pozitivno vplivale na posameznike, ki bodo uveljavljali pravice iz tega zavarovanja.

 • Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka

  Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravilo s ciljem upravičencem omogočiti uveljavitev neizplačanih dodatkov za nego otroka od leta 2003 dalje in uveljavitev povračila sodnih in izvršilnih stroškov, ki so upravičencem nastali v tožbah zoper državo. Zakon je Državni zbor potrdil dne 22. 11. 2019, dne 4. 12. 2019 pa je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Veljati prične 15 dni po objavi v Uradnem listu RS, in sicer v četrtek 19. 12. 2019.

 • Podeljene nagrade in priznanja za delo na področju socialnega varstva in za izvajanje rejniške dejavnosti

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je tudi letos podelilo nagrade in priznanje za delo na področju socialnega varstva in priznanja za izvajanje rejniške dejavnosti za leto 2019. Nagrade in priznanja jim je na Brdu pri Kranju podelila ministrica mag. Ksenija Klampfer.

 • Pospešeno reševanje zaostankov

  Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že od lani jeseni intenzivno odpravljamo zaostanke pri reševanju pritožb na odločbe centrov za socialno delo glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. Ministrici mag Kseniji Klampfer se namreč zaostanki pri odločanju o teh pravicah zdijo nedopustni in je takoj po prihodu na ministrstvo sprejela ukrepe za njihovo odpravo. Januarja 2018 smo imeli 5.721 nerešenih pritožb, 1. decembra letos jih je še 312.

 • Poslanica Sveta za invalide RS ob 3. decembru - Mednarodnem dnevu invalidov

  Letošnje geslo združenih narodov je: "Spodbujanje invalidov k aktivnemu sodelovanju in prevzemanju vodstvenih vlog: udejanjanje Agende za trajnostni razvoj do leta 2030."

 • Potrjena pokojninska zakonodaja in zakonodaja o urejanju trga dela

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v začetku letošnjega leta pripravilo in javnosti predstavilo spremembe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in spremembe Zakona o urejanju trga dela. Spremembe, ki jih prinašata obe noveli in so bile tekom osmih krogov pogajanj soglasno potrjene tudi na Ekonomsko socialnem svetu, so bile sprejete 29. novembra 2019 na 29. izredni seji v Državnem zboru.

 • Ob prihajajočem mednarodnem dnevu invalidov

  Ob prihajajočem mednarodnem dnevu invalidov, ki bo 3. decembra, je danes v prostorih Zavoda za zaposlovanje RS, potekala 7. seja Sveta za invalide RS. Seje se je udeležila ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer.

 • Ob mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami

  25. novembra obeležujemo mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami. Nasilje nad ženskami pomeni eno najhujših kršitev človekovih pravic, ki ne pozna meja in je povezano z neenakomerno porazdelitvijo moči med ženskami in moškimi v družbi, s seksizmom in spolnimi stereotipi. Raziskave so pokazale, da določene vloge in vzorci obnašanja žensk in moških prispevajo k temu, da postane nasilje nad ženskami sprejemljivo.

 • Posvet o izvajanju EU ukrepa za odpravljanje materialne prikrajšanosti najbolj ogroženim v naslednjem programskem obdobju 2021 – 2027

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 22. novembra 2019 organiziralo posvet s ključnimi deležniki o izvajanju EU ukrepa za odpravljanje materialne prikrajšanosti najbolj ogroženim v naslednjem programskem obdobju 2021 – 2027. V Sloveniji od leta 2014 uspešno izvajamo EU ukrep, ki se sofinancira iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim. Prispeva k odpravljanju najhujših oblik revščine z zagotavljanjem nefinančne pomoči materialno in socialno najbolj ogroženim osebam, in sicer v obliki paketov s hrano ter z izvajanjem različnih spremljevalnih ukrepov, ki spodbujajo njihovo socialno vključevanje.

 • Poziv Evropske komisije k sodelovanju pri javnem posvetovanju

  Evropska komisija je v okviru izvajanja operativnega programa Evropske kohezijske politike 2014 - 2020 pripravila javna posvetovanja, ki so sestavni del ocene podpore Evropskega socialnega sklada. K sodelovanju v posvetovanju so vabljeni vsi državljani in državljanke ter organizacije.

 • Najava spremembe Javnega razpisa za sofinanciranje pilotnih projektov »Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov«

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v postopku pridobitve pravne podlage za spremembo Javnega razpisa za sofinanciranje pilotnih projektov »Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov«.

 • 30 let Konvencije o otrokovih pravicah

  Generalna skupščina Združenih narodov je pred 30 leti sprejela Konvencijo o otrokovih pravicah. Konvencija temelji na štirih glavnih načelih oz. pravicah, ki pripadajo vsem otrokom sveta: prepoved diskriminacije, najboljša korist otroka, pravica do preživetja in zaščite pred kakršnimkoli izkoriščanjem ter sodelovanje in soudeležba otrok. Med podpisniki konvencije, ki jo je je doslej podpisalo 196 držav, je tudi Slovenija.