Skoči do osrednje vsebine

Poziv k sodelovanju v telefonski anketi Eurofound-a

V teh dneh Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) izvaja v Sloveniji telefonsko anketiranje za potrebe nove evropske raziskave o delovnih razmerah. Na ministrstvu vse naključno izbrane osebe, s katerimi bodo anketarji stopili v stik, naprošamo za sodelovanje v anketi, saj je ta raziskava zelo pomembna za Slovenijo.

Gre za pomembno raziskavo, ki se izvaja v rednih časovnih presledkih od leta 1990, pri čemer je tokratna različica metodološko nekoliko spremenjena in prilagojena epidemiološkim razmeram. Vanjo bo zajeto 70.000 delavcev iz 36 evropskih držav, pri čemer je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naročilo povečanje slovenskega vzorca.

Raziskava obravnava zaposlitveni status, trajanje in organizacijo delovnega časa, organizacijo dela, izobraževanje in usposabljanje, varnost in zdravje pri delu, fizikalne in psihosocialne dejavnike tveganja na delovnem mestu, usklajevanje družinskega in poklicnega življenja, sodelovanje delavcev pri upravljanju, dohodke in finančno varnost ter druge informacije, pomembne za analizo delovnih razmer v Evropi.

Vse naključno izbrane osebe, s katerimi bodo anketarji stopili v stik, naprošamo za sodelovanje v anketi, saj je ta raziskava zelo pomembna za Slovenijo. 

Podrobnejše informacije o raziskavi so objavljene na spletni strani Eurofound-a: