Skoči do osrednje vsebine

Minister Janez Cigler Kralj na zaključnem simpoziju projekta Premik

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je danes nagovoril udeležence zaključnega simpozija projekta Premik, ki se od leta 2018 izvaja na Kliničnem inštitutu za medicino dela in športa pod vodstvom dr. Metode Dodič Fikfak.

Namen projekta je posodobiti seznam delovnih mest, za katera velja zavarovalna doba s povečanjem, ter vzpostaviti novejšo različico seznama delovnih mest, kjer je delo posebej težko in zdravju škodljivo ali kjer delavci zaradi narave in zahtevnosti dela po določenih letih starosti ne morejo več uspešno opravljati svojega dela. Za te primere je v Sloveniji vzpostavljen sistem poklicnega zavarovanja, ki predstavlja zbiranje prispevkov delodajalcev na osebnih računov poklicnega zavarovanja zavarovancev oziroma članov, na podlagi katerih ti pridobijo pravico do poklicne pokojnine ter druge pravice iz Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s tem pa se zagotovi socialna varnost oseb, ki predčasno zapustijo trg.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je podprlo projekt PREMIK, katerega namen je ugotoviti, oceniti oziroma analizirati zdravstveno stanje delavcev v posamezni poklicni skupini poklicnega zavarovanja ter pripraviti strokovne podlage za odločevalce pri vzpostavitvi bolj uravnoteženega sistema poklicnega zavarovanja.

Projekt PREMIK predstavlja ključni korak, ki bo odločilno prispeval k sprejetju meril in kriterijev poklicnega zavarovanja. Rezultati projekta bodo temelj za nadaljnja pogajanja s predstavniki sindikatov in delodajalcev, saj bodo temeljili na strokovni analizi zdravstvenih podatkov zavarovancev poklicnega zavarovanja.

Posamezne predstavitve analize bodo koristne pri oblikovanju sistemskih rešitev na področju zagotavljanja socialnega varstva delavcev.