Skoči do osrednje vsebine

Minister Janez Cigler Kralj za izboljšanja bivanjskih razmer in kapacitet na področju varstva starejših

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj izpolnjuje svoje zaveze glede izboljšanja položaja starejših in širjenja kapacitet na področju oskrbe starejših, ki ostajajo ena od njegovih ključnih prioritet. Dolgoletno nezadostno vlaganje v domove za starejše je pokazalo svoje posledice predvsem v času pandemije covida-19, zato je izboljšanje položaja na tem področju nujno. Minister Janez Cigler Kralj je tako v preteklih dneh (tednih) že podpisal namere oziroma sporazume za izgradnjo posameznih enot ali novih domov za starejše občane in ostale uporabnike socialno varstvenih storitev. Danes bo minister sodeloval tudi ob odkritju temeljnega kamna za Koroški center skupnostnih storitev »KO–RA« v Ravnah na Koroškem. Predvidena je gradnja sodobnega večnamenskega objekta za izvajanje dnevnih oblik varstva in začasnih namestitev za starejše in enote doma starejših z 82 posteljami.

Sporazum za izgradnjo novega doma za starejše je minister Janez Cigler Kralj v Ravnah na Koroškem z županom Občine Ravne na Koroškem, dr. Tomažem Roženom, in direktorjem zavoda Koroški dom starostnikov, Srečkom Mlačnikom, podpisal že pred tednom dni.

V Centru za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna na Koroškem je skupaj z direktorico, Daljo Pečovnik, in županjo Občine Črna na Koroškem, mag. Romano Lesjak, podpisal sporazum o izgradnji bivalne enote za otroke in mladostnike z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju za potrebe javnega zavoda na območju Občine Črna na Koroškem.

Nov dom za starejše občane bo zgrajen tudi v občini Mislinja. Dom za predvidoma 150 stanovalcev bo sicer gradila družba SeneCura, ki je na razpisu MDDSZ že pridobila koncesijo za institucionalno varstvo.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je v začetku maja v Velenju skupaj z županom mestne občine Velenje, Petrom Dermolom, ter direktorico Doma za varstvo odraslih, Violeto Potočnik Krajnc, podpisal pismo o nameri o gradnji dodatnih kapacitet Doma za varstvo odraslih. Gre za delno nadgradnjo, rekonstrukcijo in nadzidavo obstoječega doma, s katero bi pridobili okoli 26 dodatnih mest. S sporazumom so se vse tri strani zavezale, da vsak od partnerjev opravi svoje obveznosti.
Prav tako teče nova investicija v VDC Saša v Velenju, kjer bo na voljo dodatnih 12 mest.

Gradnja nove dislocirane enote za varstvo starejših je predvidena tudi v Domu upokojencev Šmarje – Rogatec. Minister, župan občine Rogatec, Martin Mikolič, ter direktorica doma Šmarje pri Jelšah, Gordana Drimel, so prav tako že podpisali pismo o nameri. Gradnja dislocirane enote, ki bo imela okvirno 35 mest, se bo pričela že v tem letu.

Med prvimi in najbolj potrebnimi investicijami je zagotovo investicija v nove namestitvene zmogljivosti za institucionalno varstvo starejših na območju občine Hrastnik. Trenutni dom je star in eden najslabših v Sloveniji, zato so minister Janez Cigler Kralj, župan Občine Hrastnik, Marko Funkl, in direktor Doma starejših Hrastnik, Drago Kopušar, 23. 3. 2021, podpisali pismo o nameri oziroma sporazum za skupni interes izgradnje infrastrukture za nove namestitvene zmogljivosti na področju varstva starejših.

Ministrstvo je v letošnjem letu v okviru javne mreže prijaviteljem na razpis za koncesije na področju institucionalnega varstva podelilo 1285 dodatnih postelj v DSO, do konca leta 2022 jih želimo dodati še 1100 po vsej Sloveniji.

Med prijavitelji na že zaključen razpis je uspešno kandidiral tudi novi lastnik dolga leta propadajoče stavbe doma v Vrtojbi, kjer bo tako že kmalu na voljo okoli 150 prepotrebnih mest za starejše občane.

S tem minister Janez Cigler Kralj uresničuje in sledi že pred letom postavljenim prioritetam, med katerimi je ključna celostna skrb za starejše.