Skoči do osrednje vsebine

Sedma seja Sveta Vlade RS za otroke in družino

Epidemija novega koronavirusa je še posebej močno vplivala na življenje otrok in mladostnikov. Otroci so sicer v povprečju manj izpostavljeni bolezni COVID-19 v primerjavi z drugimi starostnimi skupinami, kar pa še ne pomeni, da niso zaradi epidemije postali bolj ranljivi. Epidemija novega koronavirusa je lahko na otroke oziroma na njihovo ranljivost vplivala na različne načine, vsekakor pa lahko v prvi vrsti govorimo o psihološki obremenitvi, ki se kaže tudi v težavah v duševnem zdravju. Tudi zato je bila včerajšnja seja Sveta Vlade RS za otroke in družino, ki ga vodi minister Janez Cigler Kralj, tematsko namenjena predvsem skrbi za duševno zdravje otrok.

Člani in članice Sveta Vlade RS so se na seji seznanili z rezultati raziskave Življenje otrok v času epidemije novega koronavirusa z vidika duševnega zdravja otrok, ki so jo pripravili na Inštitutu RS za socialno varstvo (IRSSV). Raziskava je bila izvedena z namenom, da bi ugotovili, kako so otroci v Sloveniji doživljali epidemijo novega koronavirusa, med prvim valom epidemije covida-19 v Sloveniji.

Na seji je bilo izpostavljeno povečanje stisk otrok povezanih z izrednimi razmerami, ki v trenutnih epidemioloških razmerah iščejo pomoč pri TOM telefonu preko vseh komunikacijskih kanalov (svetovanje po telefonu, elektronski pošti, klepetalnic, informiranje preko FB profila in spletne strani).

Člani in članice so se prav tako seznanili z ugotovitvami zoom konference otrok na temo covida-19, ki je potekala novembra 2020 in na kateri je sodelovalo 75 otrok iz različnih koncev Slovenije. Predstavljena je bila problematika odzivnosti javnih služb na potrebe družin s številnimi izzivi, ki se že zaradi nakopičenih problemov ne zmorejo soočati še s težavami, ki jih je povzročila t. i. korona-kriza. Izpostavljena je bila tudi pomembnost vlaganja v programe zgodnje pomoči družinam z večjim tveganjem.

Celostni pristop k reševanju vseh teh težav zahteva medresorsko sodelovanje, podporo politik in ukrepov, usmerjenih v zaščito otrok in mladostnikov. Zelo pomembna je skrb za dobro duševno zdravje otrok in mladih, ki predstavlja naložbo, saj enakopraven dostop do pravočasne, kakovostne in celostne pomoči sodi v okvir zagotavljanja človekovih pravic in dostojanstva. Dobro duševno zdravje je temelj zdravja nasploh ter posledično socialne, družinske in gospodarske stabilnosti, družbene blaginje ter kakovosti življenja ljudi.

Na svetu je bila izpostavljena tudi pomembnost zagotavljanja kontinuiranega izvajanja različnih programov in projekt v pomoč otrokom in njihovim družinam. Članice in člani so seznanili z aktivnostmi Direktorata za družino kot tudi o načrtu za okrevanje in odpornost po epidemiji.

Sejo je vodil vodja Sveta RS za otroke in družino, minister, Janez Cigler Kralj.