Skoči do osrednje vsebine

29. april, evropski dan medgeneracijske solidarnosti

Konec aprila mineva trinajst let od mednarodne konference "Medgeneracijska solidarnost za družbe sožitja in socialne povezanosti'', ki je bila organizirana na Brdu pri Kranju. Ta dogodek je organizirala Slovenija v času svojega predsedovanja Svetu EU v sodelovanju z Evropsko komisijo in več nevladnimi organizacijami. Na tej konferenci je bil podan predlog za obeležitev 29. aprila kot evropskega dneva medgeneracijske solidarnosti, ki je tudi bil sprejet.

In tako že od leta 2009, 29. april obeležujemo kot dan medgeneracijske solidarnosti po vsej Evropi in tudi izven njenih meja.

S pomočjo konference smo postali pozornejši do izzivov in priložnosti, ki izhajajo iz demografskih sprememb, s katerim se sooča vsa Evropska unija. Zaradi vse daljše življenjske dobe in nizke rodnosti se spreminjajo razmerja med generacijami. Prebivalstvene projekcije napovedujejo Sloveniji v prihodnjih desetletjih mesto v skupini evropskih držav z najvišjim deležem starejšega prebivalstva. Pri odzivanju na izzive staranja prebivalstva se je posebej po letu 2008 začelo pospešeno izpostavljati pomen medgeneracijske solidarnosti, medgeneracijskega povezovanja in sodelovanja. Vse bolj se zavedamo, da so uspešni odzivi na demografske spremembe le tisti, ki upoštevajo interese in koristi vseh generacij. Idejo, da sveta nismo dobili v upravljanje od naših prednikov, temveč smo si ga sposodili od naših potomcev, lahko uspešno povežemo z idejo medgeneracijske solidarnosti in sodelovanja. Ko govorimo o medgeneracijski solidarnosti torej nimamo v mislih samo sedanjih generacij, ampak tudi generacije, ki šele prihajajo.

Slovenija letos drugič predseduje Svetu Evropske unije. Tudi tokrat namerava organizirati konferenco, ki se dotika odzivov na staranje prebivalstva. Imela bo naslov Vseživljenjski pristop k staranju in sodelovanje med generacijami kot način preseganja stereotipov o starejših. S tem tudi vnaprej izkazujemo zavezanost Slovenije sodelovanju in solidarnosti med generacijami kot pomembni sestavini soočanja z demografskimi spremembami.