Skoči do osrednje vsebine

Dovoljenje za sklepanje zakonskih in partnerskih zvez v času od 19. 4. 2021 do 25. 4. 2021

Odlok o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 določa, da je začasno prepovedano zbiranje ljudi. Ne glede na prejšnji odstavek se zbiranje ljudi dovoli skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva ob upoštevanju omejitev in prepovedi iz tega odloka.

Odlok o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, številka 55/21 in 60/21; v nadaljevanju Odlok) v 4. členu določa, da je začasno prepovedano zbiranje ljudi. Ne glede na prejšnji odstavek se zbiranje ljudi dovoli skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva ob upoštevanju omejitev in prepovedi iz tega odloka. Začasno so prepovedane vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke. Ne glede na prejšnji odstavek, minister, pristojen za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, lahko dovoli sklenitev zakonskih in partnerskih zvez. Odlok velja do vključno 25. 4. 2021.

Ob upoštevanju trenutnih epidemioloških razmer v Republiki Sloveniji in v ta namen odrejenih ukrepov, je minister, pristojen za družino, v skladu z določbo četrtega odstavka 4. člena Odloka vse upravne enote v Republiki Sloveniji seznanil, da v času od 19. 4. 2021 do 25. 4. 2021 dovoljuje sklepanje zakonskih in partnerskih zvez, ob pogoju da je pri sklenitvi prisotnih največ 10 oseb ter ob upoštevanju vseh priporočil pristojnih organov in spoštovanju vseh veljavnih ukrepov za preprečitev širjenja virusne okužbe.