Skoči do osrednje vsebine

Medijska kampanja "Očka v akciji"

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Mirovni inštitut sta začela z izvajanjem medijske kampanje z nosilnim sloganom »Aktivni očetje obračamo svet na bolje«.

Akcija v prvi vrsti nagovarja mlade očete in tiste, ki bodo očetje še postali. Kampanja pa je namenjena tudi materam, delodajalcem, strokovnim in laičnim javnostim, saj enako vključevanje očetov v družinsko življenje in enakomerno porazdeljena skrb za otroke prinašata koristi vsem: moškim, otrokom, ženskam, delodajalcem in celotni družbi.

Splošni cilj projekta Očka v akciji, ki bo trajal do avgusta 2022, je zmanjšati globoko zakoreninjene neenakosti, ki še vedno obstajajo med ženskami in moškimi glede delitve plačanega in neplačanega dela ter izrabe različnih dopustov, ter omogočiti ljudem s skrbstvenimi odgovornostmi boljše usklajevanje poklicnih in družinskih obveznosti.

Če si moški in ženske enakovredno delijo skrb za otroke, celotna družba postaja bolj pravična. Raziskave kažejo, da dejavno vključevanje očetov v družinsko življenje prinaša boljše odnose z otroki in partnerkami; za ženske to pomeni več možnosti za enakopravno sodelovanje na trgu dela, kakor tudi več prostega časa in s tem možnosti za samouresničevanje na različnih področjih. Zaradi večje vključenosti očetov v družinsko življenje imajo otroci pozitiven zgled, zato obstaja večja verjetnost, da bodo prevzeli vlogo vključenega starša v odrasli dobi. Opazovanje vedenjskih vzorcev sodelujočih staršev vpliva na širši spekter kognitivnih dražljajev pri otrocih, kar ima pozitivne učinke na njihov socialni, emocionalni in kognitivni razvoj.

Na uspešno aktivno očetovstvo vpliva sočasno delovanje na treh ravneh:

  • prva (makro) raven se nanaša na državo (uspešno izvajanje Direktive o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev ter oskrbovalcev v Sloveniji; poenostavljenje uveljavljanja starševskih pravic in sprejetje pozitivnih ukrepov, ki bodočim očetom omogočajo in pomagajo pri koriščenju njihovega deleža starševskega dopusta; usposabljanje in spodbujanje socialnih partnerjev, strokovnjakov in strokovnjakinj v zdravstvenih ustanovah in centrih za socialno delo);
  • za aktivno očetovstvo je pomemben tudi vidik delodajalcev, njihova pripravljenost in organiziranost, da – podobno kot zaposlenim materam - tudi očetom omogočijo koriščenje očetovskega in starševskega dopusta, bolj prilagodljive delovnike, možnost, da vzamejo dopust, da bi skrbeli za družinske člane in drugo, zato se druga (mezzo) raven nanaša na delodajalce, kjer so pomembne spodbude k sprejemanju notranjih politik in praks za spolno nevtralni pristop k ravnovesju med delom in zasebnim življenjem ter k priznavanju pozitivnih učinkov aktivnega očetovstva;
  • tretja (mikro) raven se nanaša na posamezne moške in ženske (obravnava in zmanjšanje stereotipov na področju ravnovesja med delom in zasebnim življenjem ter spodbuda enakomernejše delitve skrbstvenih odgovornosti za otroke).

Projektne aktivnosti potekajo na vseh treh ravneh. Zajemajo vse ciljne skupine in izpostavljajo raznolike poglede na aktivno očetovstvo.