Skoči do osrednje vsebine

Dovoljenje za sklepanje zakonskih in partnerskih zvez v času od 23. 4. 2021 dalje

Dne, 23. 4. 2021 je pričel veljati Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 63/21; v nadaljevanju Odlok), ki v 2. členu določa, da je začasno prepovedano zbiranje več kot deset ljudi. Ne glede na prejšnji odstavek se zbiranje ljudi dovoli skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva ob upoštevanju omejitev in prepovedi iz tega odloka.

Skladno z določbo 7. člena Odloka z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 55/21, 60/21 in 62/21).

Trenutno veljavni Odlok ne vsebuje več določbe, na podlagi katere je imel minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pristojnost za izdajo dovoljenja za sklenitev zakonskih in partnerskih zvez. Glede na to, da je prejšnji odlok z dnem 23. 4. 2021 prenehal veljati, pa je istočasno prenehalo veljati tudi dovoljenje ministra št. 1201-340/2020/27 z dne 16. 4. 2021, ki je bilo izdano na njegovi podlagi.

Postopki sklenitve zakonskih in partnerskih zvez se, enako kot to velja za vse ostale postopke, ki jih vodijo upravne enote, od vključno 23. 4. 2021 dalje vodijo ob upoštevanju vseh veljavnih ukrepov za preprečitev širjenja virusne okužbe, navodil NIJZ ter usmeritev Ministrstva za javno upravo, ki je pristojno za usklajevanje delovanja upravnih enot na organizacijskem področju.