Skoči do osrednje vsebine

Odkritje temeljnega kamna za Koroški center KO-RA

Minister za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je na včerajšnji slavnosti skupaj z županom občine Ravne na Koroškem, dr. Tomažem Roženom, in direktorjem zavoda koroškega doma starostnikov, Srečkom Mlačnikom, potrdil podpisan sporazum o gradnji Koroškega centra skupnostnih storitev KO-RA.

Minister Cigler Kralj je poudaril, da se je pomanjkanje vlaganj v infrastrukturo domov za starejše še posebej izrazito pokazalo med epidemijo koronavirusa, zato je treba nadaljevati z zavezami, ki spadajo med prednostne naloge ministra in ministrstva. To je marca 2021 z odločbami podelilo koncesijo za 1285 novih mest za uporabnike storitev institucionalnega varstva v domovih za starejše. Na območju Slovenije se bodo te dejavnosti opravljale v letu 2022. V proračunih za letošnje in prihodnje leto so zagotovili 30 milijonov evrov za investicije v domove za starejše. V okviru sklada REACT-EU je zagotovljenih 93 milijonov evrov posodobitev institucij (preoblikovanja večposteljnih sob v eno- in dvoposteljne). Pri tem so bile upoštevane zahteve za vzpostavitev t. i. sive in rdeče cone ter druge nujne prilagoditve bivalnega okolja za preprečitev širjenja virusa in drugih bolezni (ločene poti, ipd.). V okviru Načrta za okrevanje in odpornost se načrtujejo sredstva v višini 59 milijonov evrov povratnih sredstev za izgradnjo 850 dodatnih mest v domovih za starejše.

Minister Janez Cigler Kralj je pisma o nameri za izgradnjo in posodobitev infrastrukture sedaj že podpisal v Hrastniku, Rogatcu, Velenju in na Ravnah na Koroškem ter v Črni na Koroškem. V Ravnah na Koroškem smo včeraj, 20. maja 2021, zabeležili zgodovinski trenutek z odkritjem temeljnega kamna za gradnjo novega Koroškega centra skupnostnih storitev KO-RA. V prvi fazi bo namenjen izvajanju dnevnih oblik varstva in začasnih namestitev za starejše. Sredstva za izgradnjo so v višini slabega milijona in pol evrov zagotovljena v okviru finančne perspektive 2014–2020 oz. Evropskega sklada za regionalni razvoj. V drugi fazi pa se v sklopu Koroškega centra KO-RA načrtuje izgradnja nove enote Koroškega doma starostnikov, kjer bo prostor za 82 stanovalk in stanovalcev. Ocenjena vrednost te investicije pa znaša 6,6 milijonov evrov.