Skoči do osrednje vsebine

Pregled dosežkov urada v 2023 in statistika nacionalnih prijav patentov, znamk in modelov

V letu 2023 smo izvedli številne dejavnosti za promocijo intelektualne lastnine in močno okrepili mednarodno sodelovanje. Statistika števila prijav in podeljenih nacionalnih patentov v obdobju od januarja do oktobra 2023 je nižja kot v enakem obdobju lani, zabeležili pa smo za 6,8 odstotka več prijav znamk in za kar 63 odstotkov več prijav modelov.

Najpomembnejši dosežki in aktivnosti urada v 2023:

Statistika patentov, modelov in znamk

Patenti

V letošnjem letu imamo 36 odstotkov manj nacionalnih patentnih prijav v primerjavi z enakim obdobjem lani. Število podeljenih patentov je enako kot v letu 2021, je pa nižje kot lani. Število prijav, za katere patent iz raznih vzrokov ni bil podeljen, je visoko – kar približno dve petini – od tega ena polovica prijav ni bilo ugodno rešenih.

Zahtev za izdajo ugotovitvene odločbe je bilo glede na lani več, vendar je število nizko in z leti niha – za možnost podaljšanja veljavnosti patenta do 20 let se odloči le okrog osem odstotkov imetnikov slovenskih patentov.

Zahteve za podelitev dodatnih varstvenih certifikatov so nižje kot lani.

Število mednarodnih prijav v skladu s Pogodbo o sodelovanju na področju patentov (angleško Patent Cooperation Treaty – PCT) preko prejemnega urada je podobno kot v letu 2021, je pa nižje kot lani. Dve tretjini vlog je vloženih preko ePCT portala.

Število zahtev za validacijo evropskih patentov že več let upada in pričakujemo, da bo zaradi uveljavitve Enotnega patenta še nižje. Trenutno (14. december) je 15.691 registriranih evropskih patentov z enotnim učinkom, ki veljajo tudi v Sloveniji.

Znamke in modeli

V letošnjem letu imamo 6,8 odstotka več prijav znamk in kar 63 odstotkov več prijav modelov, novih prijav slovenskih prijaviteljev za mednarodne znamke je za 7,5 odstotka manj kot v letu 2022, novih prijav slovenskih prijaviteljev za registracijo mednarodnih modelov pa za 30 odstotkov manj.

Manj je tudi novih nacionalnih ugovorov, in to za 45 odstotkov, malenkost manj pa je novih ugovorov zoper registracijo mednarodne znamke.