Skoči do osrednje vsebine

O pomenu intelektualne lastnine za celotno družbo tudi na srečanjih s političnim vrhom

Generalni direktor Svetovne organizacije za intelektualno lastnino Daren Tang se je v okviru obiska v Sloveniji sestal s predsednico Republike Slovenije, predsednico Državnega zbora, ministrom za visoko šolstvo, znanost in inovacije in ministrom za gospodarstvo, turizem in šport. Govorili so o pomenu intelektualne lastnine kot katalizatorju razvoja za celotno družbo.

Na povabilo ministra za gospodarstvo, turizem in šport ter direktorice Urada za intelektualno lastnino je bil od 24. do 26. septembra 2023 na obisku v Sloveniji generalni direktor Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (angleško World Intellectual Property Organization – WIPO) Daren Tang.

Slovenija v sodelovanju z WIPO pripravlja prvo nacionalno strategijo za področje intelektualne lastnine. Trenutno je v zaključni fazi priprava analize stanja področja intelektualne lastnine v Sloveniji, ki bo podlaga za oblikovanje strategije, in sicer strateških ciljev ter najprimernejših ukrepov za njihovo doseganje.

V okviru obiska se je Tang srečal s političnim vrhom ter širšim krogom deležnikov s področja intelektualne lastnine.

S predsednico Republike Slovenije Natašo Pirc Musar sta govorila predvsem o vlogi in potencialu, ki ju imata varovanje in vrednotenje intelektualne lastnine na področju doseganja ciljev trajnostnega razvoja, predvsem pri podnebnih spremembah in enakosti spolov.

Kljub temu, da ženske pomembno prispevajo k inovativnosti in kreativnosti, pri vključenosti v sistem pravic intelektualne lastnine obstaja vrzel med spoloma. Generalni direktor Tang je predsednici predstavil programe izobraževanj in usposabljanj, ki jih WIPO izvaja za opolnomočenje žensk v različnih vidikih intelektualne lastnine - vključno z upravljanjem intelektualne lastnine, patentiranjem, registracijo znamk in komercializacijo tehnologije.

Predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je sogovorniku na kratko predstavila aktualne vsebine, s katerimi se soočamo v Sloveniji, izpostavila je avgustovske katastrofalne poplave in obnovo, ki intenzivno poteka. Generalni direktor Tang je ob tem dejal, da so podnebne spremembe, ki prinašajo ekstremne vremenske pojave, eno od pomembnih področij dela WIPO ter dodal, da so lahko prav kreativnost in inovacije, ki izhajajo iz intelektualne lastnine, rešitev za klimatske spremembe. Prav tako mu dodatno upanje vliva dejstvo, da se tako znanost kot države bolj intenzivno ukvarjajo s to perečo tematiko. Sogovornika sta se v pogovoru dotaknila tudi ostalih projektov organizacije, še posebej takšnih, ki spodbujajo enakost med spoloma.

Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič in generalni direktor Tang sta se pogovarjala o praktičnih vidikih intelektualne lastnine in njeni vključujoči vlogi. Strinjala sta se, da je potrebno več promocije in napora vložiti v spodbujanje žensk k uporabi različnih mehanizmov intelektualne lastnine, ter si prizadevati za potrebno ravnotežje med sistemi zaščite intelektualne lastnine, znanstvenimi objavami in odprtim dostopom do znanja.

Minister Papič je poudaril, da je za sodelovanje med industrijo in znanostjo pomemben dogovor glede intelektualne lastnine, kjer je ključno ovrednotenje učinka, ki ga iz inovativne rešitve pričakujemo. Generalni direktor Tang je ponudil pomoč s strani WIPO pri prenosu praks iz globalne perspektive in tudi svetovanje glede praktičnih rešitev pri določanju ključnih indikatorjev in modelov sodelovanja. Sogovornika sta se tudi strinjala, da moramo predvsem v luči novih tehnologij obravnavati intelektualno lastnino kot horizontalno temo, ki povezuje akterje inovacijskega ekosistema.

Na srečanju z ministrom za gospodarstvo, turizem in šport Matjažem Hanom je generalni direktor Tang predstavil prizadevanja WIPO, da intelektualna lastnina ne bi bila le abstraktna vsebina za strokovnjake, ampak da bo postala katalizator razvoja, ustvarjanje delovnih mest, privabljanja tujih naložb in rasti slovenskega gospodarstva. Cilj je, da bodo tisti, ki bodo registrirali patente in znamke, to storili zato, ker jim bo to koristilo pri razvoju in rasti ter predvsem, da bodo svoje izdelke lažje prenesli na trg in jih tržili.

Minister Han je ob tem izpostavil, da so pravice intelektualne lastnine del neopredmetenega premoženja podjetja in dvigajo vrednost naložb ter večajo konkurenčnost. Prav zato želi ministrstvo, skupaj z Uradom za intelektualno lastnino, okrepiti sodelovanje z WIPO na področju vrednotenja intelektualne lastnine in s tem upoštevanje vrednosti pravic kot sredstev podjetij tudi pri zavarovanju. Minister je pozdravil dobro sodelovanje Slovenije in WIPO pri pripravi prve nacionalne strategije, ki bo spodbudila inovacije in ustvarjalnost v slovenskem gospodarstvu. Dejal je, da Slovenijo in WIPO povezujejo tudi drugi skupni projekti, ki posebno pozornost namenjajo malim, srednje velikim in zagonskim podjetjem, trajnostnim inovacijam ter spoštovanju tradicionalnih znanj. Ob tem je dodal, da je mogoče le z inovativnimi rešitvami in njihovim varstvom zagotoviti konkurenčnost gospodarstva, zato si bosta ministrstvo in urad še naprej prizadevala intelektualno lastnino približali vsem uporabnikom.

Direktorica Urada za intelektualno lastnino mag. Karin Žvokelj je po srečanjih izrazila zadovoljstvo nad politično podporo pripravi nacionalne strategije. Vsa srečanja je ocenila kot zelo uspešna, saj so poglobila strateški dialoga o intelektualni lastnini ter posledično tudi širjenje ozaveščanja o pomenu pravic intelektualne lastnine. Poudarila je pomen dobro delujočega in uravnoteženega sistema varstva pravic intelektualne lastnine, ki vzpodbuja inovativnost in ustvarjalnost, s tem pa gospodarsko rast in napredek družbe kot celote.