Skoči do osrednje vsebine

Delovna skupina za pripravo Nacionalne strategije varstva intelektualne lastnine

Slovenija trenutno nima krovnega strateškega dokumenta na področju intelektualne lastnine, ki pa je nujno potreben, da se bodo različni deležniki v Republiki Sloveniji lahko uspešno razvijali in se učinkovito spopadali s konkurenco na globalnem tržišču. Dobro delujoč in uravnotežen sistem varstva intelektualne lastnine je namreč eden od ključev za razvoj inovativnosti in kreativnosti, ki sodita med glavne dejavnike gospodarskega razvoja v na znanju temelječem gospodarstvu. S strategijo želi vlada doseči večjo prepoznavnost in boljše razumevanje področja intelektualne lastnine, z optimizacijo procesov pa želi olajšati pridobivanje pravic. S tem bo vlada prispevala k večjemu razumevanju in uporabi intelektualne lastnine ter tako pozitivno vplivala na kazalnike inovativnosti.