Skoči do osrednje vsebine

Delovna skupina za pripravo Nacionalne strategije varstva intelektualne lastnine

Slovenija trenutno nima krovnega strateškega dokumenta na področju intelektualne lastnine, ki pa je nujno potreben, da se bodo različni deležniki v Republiki Sloveniji lahko uspešno razvijali in se učinkovito spopadali s konkurenco na globalnem tržišču. Dobro delujoč in uravnotežen sistem varstva intelektualne lastnine je namreč eden od ključev za razvoj inovativnosti in kreativnosti, ki sodita med glavne dejavnike gospodarskega razvoja v na znanju temelječem gospodarstvu. S strategijo želi vlada doseči večjo prepoznavnost in boljše razumevanje področja intelektualne lastnine, z optimizacijo procesov pa želi olajšati pridobivanje pravic. S tem bo vlada prispevala k večjemu razumevanju in uporabi intelektualne lastnine ter tako pozitivno vplivala na kazalnike inovativnosti.

Delovna skupina pripravo Nacionalne strategije varstva intelektualne lastnine do leta 2030

Za pripravo predloga Nacionalne strategije varstva intelektualne lastnine do leta 2030 je Vlada Republike Slovenije ustanovila Delovno skupino vlade za pripravo Nacionalne strategije varstva intelektualne lastnine do leta 2030.

Splošni podatki

Vodja: mag. Dejan Židan

Namestnica vodje: mag. Karin Žvokelj

Pristojnosti

Priprava predloga Nacionalne strategije varstva intelektualne lastnine do leta 2030.

Člani in članice delovne skupine

 • Natalija Medica, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
 • mag. Alenka Vidmar, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
 • Marko Aškerc, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Urad RS za intelektualno lastnino
 • Mojca Pečar, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Urad RS za intelektualno lastnino
 • dr. Kaja Širok, Kabinet predsednika vlade
 • dr. Anton Grizold, Kabinet predsednika vlade
 • Jure Kastelic, Ministrstvo za finance
 • Kristijan Lovrak, Ministrstvo za finance
 • Gabriela Börc Smolič, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Alina Cunk Perklič, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • dr. Igor Pesek, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
 • dr. Breda Mulec, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
 • Peter Sterle, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije
 • Mateja Struna, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije
 • Irena Ostrouška, Ministrstvo za kulturo
 • Mihael Štrukelj, Ministrstvo za kulturo
 • dr. Uroš Gojkovič, Ministrstvo za pravosodje
 • Daša Vidmar Mikšić, Ministrstvo za pravosodje
 • dr. Aida Kamišalić Latifić, Ministrstvo za digitalno preobrazbo
 • mag. Samo Zorc, Ministrstvo za digitalno preobrazbo
 • dr. Špela Stres, Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije
 • dr. Levin Pal, Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije

Zunanji sodelavci in strokovnjaki, ki sodelujejo pri delu delovne skupine

 • prof. dr. Martina Repas, Pravna fakulteta, Univerza v Mariboru
 • prof. dr. Klemen Podobnik, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • dr. Gregor Anderluh, Koordinacija samostojnih neprofitnih raziskovalnih in infrastrukturnih zavodov