Skoči do osrednje vsebine

Sporazum z Evropskim patentnim uradom prinaša nižje pristojbine za poizvedbe o stanju tehnike

Evropski patentni urad in Urad za intelektualno lastnino sta podpisala upravni sporazum, na podlagi katerega bo določenim prijaviteljem nacionalnih patentnih prijav in imetnikom slovenskih patentov zagotovljena finančna podpora v obliki znižanja pristojbine za poizvedbo, ki jo bo izvedel Evropski patentni urad v okviru delovnega sporazuma, podpisanega 4. septembra letos.
Direktorica Urada za intelektualno lastnino mag. Karin Žvokelj in predsednik Evropskega patentnega urada António Campinos ob podpisu upravnega sporazuma

Direktorica Urada za intelektualno lastnino mag. Karin Žvokelj in predsednik Evropskega patentnega urada António Campinos ob podpisu upravnega sporazuma | Avtor: Evropski patentni urad

1 / 3

Gre za prijavitelje patentnih prijav pri slovenskem uradu za intelektualno lastnino in imetnike slovenskih patentov, ki imajo stalno bivališče ali glavni kraj poslovanja v Republiki Sloveniji, ne glede na državljanstvo. To so lahko fizične osebe, mala in srednja podjetja, univerze, raziskovalni instituti in neprofitne organizacije. Znižanje pristojbine bo 80-odstotno, kar pomeni, da bo navedenim potrebno plačati le 20 odstotkov višine pristojbine (493,60 evra). Znižanje bo veljalo za največ pet poizvedb s pisnim mnenjem na leto za posamezno fizično osebo, za deset za posamezne univerze, raziskovalne institute in neprofitne organizacije, za mala in srednje velika podjetja pa brez omejitve, skupno pa največ 400 poizvedb letno.

Zagotovljena finančna podpora v obliki znižanja pristojbine bo veljala za poizvedbe, ki jih bo izvedel Evropski patentni urad (EPU) v okviru Delovnega sporazuma med in Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastnino in Evropsko patentno organizacijo o sodelovanju pri poizvedbah, ki je bil podpisan 4. septembra letos in bo po ratifikaciji objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Delovni sporazum se bo uporabljal za patentne prijave vložene pri slovenskem uradu od 1. januarja 2024 dalje in za nacionalne podeljene patente, za katere je bila prijava vložena od 1. januarja 2015 dalje.

Upravni sporazum sta podpisala predsednik EPU António Campinos in direktorica Urada za intelektualno lastnino mag. Karin Žvokelj, ki je ob tem izrazila zadovoljstvo, da je to začetek novega sodelovanja z EPU, ki bo koristil predvsem prijaviteljem, ki bodo prvo patentno prijavo vložili pri slovenskem uradu.

Upravni sporazum je bil podpisan ob robu zasedanja Upravnega sveta Evropske patentne organizacije (angleško European Patent Organization – EPO), ki se ga te dni v Münchnu udeležuje direktorica urada mag. Karin Žvokelj. Tokratno zasedanje Upravnega sveta EPO je bilo še posebej pomembno, saj so države članice med drugim obravnavale tudi predlog Strateškega načrta EPU za obdobje do leta 2028.

Upravni sporazum je podpisan v angleškem jeziku, prilagamo neuraden slovenski prevod: Upravni sporazum med Evropskim patentnim uradom in Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastnino o znižanju pristojbin za poizvedbe na podlagi delovnega sporazuma o sodelovanju pri poizvedbah.

Vabimo vse zainteresirane prijavitelje nacionalnih patentnih prijav in imetnike slovenskih patentov, ki bi želeli pridobiti mnenje EPU glede novosti, inventivne ravni in industrijske uporabljivosti svojih izumov, da se obrnejo na nas.

O Evropski patentni organizaciji

EPO je bila ustanovljena s Konvencijo o podeljevanju evropskih patentov (Evropska patentna konvencija – EPK) leta 1973 v Münchnu, kjer ima tudi sedež. EPK omogoča pridobitev patentnega varstva na podlagi ene patentne prijave in enotnega postopka podelitve patenta v državah pogodbenicah, za katere prijavitelj zahteva varstvo. EPK ima 39 pogodbenic. Republika Slovenija je članica EPK od 1. decembra 2002, pred tem je imela od 1. marca 1994 z EPO sklenjen sporazum, ki je omogočal razširitev veljavnosti evropskih patentov na Republiko Slovenijo.

EPO ima dva organa: Upravni svet in EPU. Upravni svet je pristojen za sprejemanje odločitev pomembnih za delovanje EPO. Predsednik EPU, kjer je zaposlenih približno 6.500 ljudi,  je od 1. julija 2018 António Campinos iz Portugalske republike.

Delegacija Republike Slovenije na sejah te mednarodne organizacije s svojo aktivno udeležbo prispeva k uspešnemu delovanju te organizacije, si prizadeva za enakovredno obravnavo Republike Slovenije, slovenskih prijaviteljev in imetnikov pravic ter soustvarja razvoj patentnega sistema in s tem posredno skrbi za interes slovenskega gospodarstva.