Skoči do osrednje vsebine

Podpis sporazuma, ki omogoča hitrejše in cenejše postopke pri varovanju izumov za slovenska podjetja

Podpis Delovnega sporazum med Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastnino in Evropsko patentno organizacijo o sodelovanju pri poizvedbah bo omogočil hitrejše pridobivanje kakovostnih informacij v postopkih podelitve patenta. Prijavitelji evropskih in mednarodnih patentnih prijav bodo imeli za izum, ki ga bo predhodno preveril Evropski patentni urad, lahko še dodatne finančne ugodnosti.

Nedavno sprejeta novela Zakona o industrijski lastnini omogoča, da Urad za intelektualno lastnino lahko sklepa pogodbe z drugimi uradi in organizacijami za zagotovitev novih informacijskih storitev urada. Sklenitev današnjega sporazuma omogoča prijaviteljem nacionalnih patentnih prijav, da že v nekaj mesecih po vložitvi prijave pridobijo kakovostno informacijo o tem, ali njihov izum izpolnjuje pogoje za podelitev patenta.

Evropska patentna organizacija omogoča uradom, s katerimi ima sklenjen tak sporazum, sklenitev dodatnega sporazuma, ki nekaterim prijaviteljem omogoča uveljavljanje finančnih olajšav. Evropski patentni urad namreč za poizvedbo o stanju tehnike s pisnim mnenjem, kadar je ta vložena preko urada, s katero ima sklenjen sporazum, nekaterim prijaviteljem (fizične osebeuniverze in neprofitne raziskovalne ustanove ter mala in srednje velika podjetja) prizna finančno olajšavo v višini kar 80 % cene storitve, in sicer za do največ 400 nacionalnih patentnih prijav letno.

Dodatne finančne ugodnosti bi bili lahko deležni tudi prijavitelji nacionalne patentne prijave (za katero bi poizvedbo o stanju tehnike že naredil Evropski patentni urad), kadar bi za isti izum vložili še evropsko patentno prijavo po Evropski patentni konvenciji ali mednarodno patentno prijavo.

Sporazum sta ob navzočnosti ministra za gospodarstvo, turizem in šport Matjaža Hana podpisala predsednik Evropskega patentnega urada Antonio Campinos in direktorica Urada za intelektualno lastnino mag. Karin Žvokelj. Tovrsten sporazum je sklenilo že 16 držav članic Evropske patentne organizacije od 39 članic.

Minister Matjaž Han je ob tej priložnosti izrazil zadovoljstvo glede odličnega sodelovanja z Evropsko patentno organizacijo in Evropskim patentnim uradom. Dejal je, da so slovenska podjetja izvozno naravnana in tesno vpeta v evropsko gospodarstvo. »Slovenska podjetja bodo lahko konkurenčna le, če bodo vlagala v raziskave in razvoj in bodo inovativna.  Inovacije pa je potrebno ustrezno varovati s pravicami intelektualne lastnine. Sporazum bo izboljšal pogoje za slovenska podjetja, univerze, neprofitne raziskovalne ustanove pa tudi fizične osebe. Ta bodo lahko od sedaj naprej enostavneje in tudi ceneje pridobila pomembne informacije od Evropskega patentnega urada v postopkih varstva svojih inovativnih rešitev in izumov. Slovenskim podjetjem bo to lahko omogočilo večjo konkurenčnost na trgu.«

Direktorica Urada za intelektualno lastnino mag. Karin Žvokelj je izpostavila, da je patentna politika eden ključnih temeljev vsake sodobne inovacijske in s tem tudi gospodarske politike. Podpis sporazuma slovenskim podjetjem omogoča lažjo, hitrejšo in nekaterim tudi cenejšo pridobitev kakovostne informacije Evropskega patentnega urada o tem, ali njihov izum izpolnjuje vse pogoje za podelitev patenta. Prijavitelji bodo lahko tako že v zgodnji fazi nacionalnega postopka podelitve patenta ustrezno spremenili patentno prijavo, če bo to potrebno, in pravočasno vložili patentno prijavo za isti izum tudi pri Evropskem patentnem uradu ali drugih uradih. Ob tem je dodala, da bo urad za intelektualno lastnino še naprej zanesljiv partner slovenskemu gospodarstvu in bo iskal rešitve, ki bodo v pomoč in podporo vsem, ki želijo varovati svojo intelektualno lastnino.

Predsednik Evropskega patentnega urada Antonio Campinos je ob podpisu poudaril: »Zadovoljen sem z izjemnim napredkom, ki je bil dosežen od našega zadnjega srečanja z ministrom Hanom decembra. Zahvaljujem se ministru in gospe Žvokelj, ki sta s svojim zavzemanjem za koristi sporazuma za slovenske prijavitelje in zavzetim delom pri izvajanju potrebnih zakonodajnih in upravnih prilagoditev omogočila podpis tega sporazuma. Ta sistem sodelovanja prinaša številne pozitivne rezultate, zlasti lažji dostop do enotnega patenta in bistveno boljše možnosti za uporabnike.«

Pred podpisom sporazuma je predsednik Campinos obiskal tudi podjetje Krka, d. d., Novo mesto, kot primer uspešnega slovenskega podjetja v farmacevtski panogi, ki ima v lasti veliko patentov.