Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Izpostava URSZR Slovenj Gradec s centrom za obveščanje je ena izmed trinajstih izpostav URSZR. Naloge opravlja na območju Koroške regije.

Predstavitev izpostave

Temeljne naloge sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so odkrivanje, spremljanje ter preučevanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč, preprečevanje naravnih in drugih nesreč, obveščanje, opozarjanje in alarmiranje o pretečih nevarnostih ter dajanje napotkov za zaščito, reševanje in pomoč, organiziranje Civilne zaščite ter vzpostavitev in vzdrževanje drugih oblik pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč, mobilizacija ter aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč, odrejanje in izvajanje zaščitnih ukrepov, reševanje in pomoč, ocenjevanje škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče, itd.

Koroška obsega območje Mežiške, Dravske in Mislinjske doline ter Dravograda in treh pogorij – Pohorja, Karavank in Savinjskih Alp, ki dajejo pokrajini pečat samosvoje prvobitnosti in čvrstosti.

Z 1041 km2 in nekaj nad 74 tisoč prebivalci sodi regija med manjše slovenske regije. Koroška obsega območje dvanajstih občin: Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Ravne na Koroškem, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec in Vuzenica.

Ena od posebnosti regije je tudi skoraj 100 km dolg obmejni pas s sosednjo Avstrijo, na katero direktno meji kar 8 občin.

Je pa tudi ena najstarejših slovenskih industrijskih regij.

Regijske ocene ogroženosti

Regijski načrti zaščite in reševanja