Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorat za infrastrukturo je organ v sestavi Ministrstva za infrastrukturo. V inšpektoratu opravljamo naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področij železniškega prometa, cestnega prometa, prometne infrastrukture za navedeni vrsti prometa, žičniških naprav in varnosti na smučiščih.

Inšpekcijske nadzore opravljamo z namenom preverjanja spoštovanja zakonskih določb. Izvajamo jih predvsem na področjih, kjer v praksi zaznavamo nespoštovanje predpisov, ter na področjih, v okviru katerih bi bila zaradi nespoštovanja predpisov lahko neposredno ogrožena človeška življenja ali zdravje ljudi in storjena večja materialna škoda.

V inšpektoratu imamo organizirani dve inšpekciji. Posamezno inšpekcijo vodi direktor inšpekcije. V okviru posamezne inšpekcije opravljamo strokovne naloge reševanja sistemskih in vsebinskih vprašanj s področja dela na podlagi temeljnega materialnega predpisa in vseh podzakonskih aktov. Izvajamo neposredno inšpekcijsko nadzorstvo, odločamo o inšpekcijskih ukrepih, nadzorujemo njihovo izvajanje, vodimo strokovne analize in na podlagi rezultatov oblikujemo razvojno-pospeševalne in sistemske rešitve.

Vodstvo

Organizacijske enote

Poročila o delu

Letni načrti dela