Skoči do osrednje vsebine

Inšpekcijske nadzore na področju cestnega prometa usmerjamo predvsem v nadzor nad izvajanjem predpisov, ki urejajo področje prevoza potnikov in blaga v cestnem prometu, socialne zakonodaje, vozil, voznikov in prevoza nevarnega blaga.

Z nadzori, ki jih inšpektorji za cestni promet izvajajo nad izvajalci prevozov, časom vožnje, počitki mobilnih delavcev, ter nad uporabo zapisovalne opreme nad postopki in izvajalci usposabljanj voznikov in kandidatov za voznike ter nad postopki in izvajalci zagotavljanja skladnosti in tehnične brezhibnosti vozil, uresničujemo tri dopolnjujoče se cilje: izboljšati varnost v cestnem prometu, zagotoviti ustrezno socialno zaščito mobilnih delavcev v cestnem prometu in zagotoviti pošteno konkurenco med podjetji.