Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo

Naslov: Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 420 44 88

E-naslov: is.vog@isri.pg

Odgovorna oseba: Patricija Furlan Fon, glavna inšpektorica

Datum prve objave kataloga: 9. 12. 2004

Datum zadnje spremembe: 12. 5. 2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=62

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

V Inšpektoratu opravljamo naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področij železniškega prometa, cestnega prometa, prometne infrastrukture za omenjeni vrsti prometa, žičniških naprav in varnost na smučiščih, elektroenergetike, termoenergetike in rudarstva.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Inšpekcija za ceste, želežniški promet, žičniške naprave in smučišča
Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana
01 420 45 94
is.vog@isri.pg

Inšpekcija za cestni promet
Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana
01 420 45 94
is.vog@isri.pg

Inšpekcija za energetiko in rudarstvo
Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana
01 420 45 94
is.vog@isri.pg

Služba za skupne in pravne zadeve
Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana
01 420 45 94
is.vog@isri.pg

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Lea Veider

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Predpisi s področja prevozi potnikov in blaga
Predpisi s področja socialne zakonodaje
Predpisi s področja prevoz nevarnega blaga
Predpisi s področja "vozniki"
Pravila v cestnem prometu
Področje vozil
Področje delo na črna
Energetska učinkovitost
Ostali predpisi s področja energetike
Električna energija
Zemeljski plin
Utekočinjeni naftni plin
Tehnični pogoji za graditev
Ostali z energetiko povezani podzakonski akti
Tlačna oprema
Predpisi s področja cest
Predpisi s področja železniškega prometa
Predpisi s področja žičniških naprav in smučišč

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo
Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek

  od do

 • Sreda

  od do

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.


Katalogi informacij javnega značaja