Skoči do osrednje vsebine

Inšpekcija za ceste, železniški promet, žičniške naprave in smučišča

V Inšpekciji za ceste, železniški promet, žičniške naprave in smučišča opravljamo inšpekcijske nadzore nad izvajanjem predpisov s področja državnih cest, železniškega prometa, žičniških naprav in smučišč.

Inšpekcijske nadzore na področju cestne infrastrukture usmerjamo predvsem v nadzor nad izvajanjem predpisov, ki urejajo vzdrževanje državnih cest, varstvo državnih cest in prometa na njih. Z učinkovitim inšpekcijskim nadzorom inšpektorjev za ceste dosegamo ustrezno stanje državne cestne infrastrukture v smislu gradnje, rednega in investicijskega vzdrževanja, upravljanja državnih cest, varstva državnih cest in prometa na njih ter varnostnih zahtev za predore. Cilj je, da zagotavljamo ustrezno stanje državnih cest in posledično varno odvijanje cestnega prometa vseh udeležencev ter zmanjšanje števila nesreč na cestah.

Na področju železniškega prometa v okviru svojih pristojnosti opravljamo nadzor nad železniško infrastrukturo, nadzor nad vodenjem železniškega prometa ter nadzor industrijskih tirov in prog drugih železnic na območju Republike Slovenije. Namen tovrstnih nadzorov je, da zagotovimo ustrezno stopnjo varnosti in delovanja v železniškem prometu in s tem vplivamo na zmanjšanje možnosti za nastanek okvar, izrednih dogodkov in nesreč.

Z inšpekcijskim nadzorom žičniških naprav in smučišč preverjamo varnost obratovanja žičniških naprav ter upoštevanje tehničnih standardov in normativov glede uporabe materialov, nadzorujemo tudi izvajanje varnostnih ukrepov pri obratovanju smučišč. Z nadzori inšpektorjev za žičniške naprave in smučišča prispevamo k zagotavljanju ustrezne varnosti smučarjev in drugega osebja pri prevozih z žičniškimi napravami in na samih smučiščih ter posledično k zmanjšanju števila nesreč na žičniških napravah in smučiščih.