Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Inšpektorat za infrastrukturo je organ v sestavi Ministrstva za infrastrukturo. V inšpektoratu opravljamo naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področij železniškega prometa, cestnega prometa, prometne infrastrukture za navedeni vrsti prometa, žičniških naprav in varnosti na smučiščih, elektroenergetike, termoenergetike in rudarstva.

Inšpekcijske nadzore opravljamo z namenom preverjanja spoštovanja zakonskih določb. Izvajamo jih predvsem na področjih, kjer v praksi zaznavamo nespoštovanje predpisov, ter na področjih, v okviru katerih bi bila zaradi nespoštovanja predpisov lahko neposredno ogrožena človeška življenja ali zdravje ljudi in storjena večja materialna škoda.

V inšpektoratu imamo organizirane tri inšpekcije. Posamezno inšpekcijo vodi direktor inšpekcije. Izvajamo nadzor na sedmih upravnih področjih. V okviru posamezne inšpekcije opravljamo strokovne naloge reševanja sistemskih in vsebinskih vprašanj s področja dela na podlagi temeljnega materialnega predpisa in vseh podzakonskih aktov. Izvajamo neposredno inšpekcijsko nadzorstvo, odločamo o inšpekcijskih ukrepih, nadzorujemo njihovo izvajanje, vodimo strokovne analize in na podlagi rezultatov oblikujemo razvojno-pospeševalne in sistemske rešitve.

Vodstvo

Organizacijske enote

Usmeritve dela

Poročila o delu

Letni načrti dela

Seznam uradnih oseb

Iskalnik