Skoči do osrednje vsebine

Projekti

 • Frisco1

  Zaključen

  Čezmejno usklajeno slovensko-hrvaško zmanjševanje poplavne ogroženosti – negradbeni ukrepi

 • Frisco2.1

  Zaključen

  Frisco 2.1 (Cross-Border Harmonized Flood Risk Reduction 2.1 – Structural Measure Vonarje dam) je projekt, katerega cilj je izvedba strukturnih ukrepov za zmanjšanje poplavne nevarnosti na območju reke Sotle na obeh straneh meje in sicer z modernizacijo in nadgradnjo pregrade Vonarje. Projekt izvajata partnerja iz Slovenije in Hrvaške.

 • Frisco 2.2

  V teku

  Čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti 2.2 - gradbeni ukrepi na porečju Mure / Cross-Border Harmonized Flood Risk Reduction 2.2 - Structural Measures in the Mura river basin

 • Frisco 2.3

  V teku

  Projekt Čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti 2.3 - Gradbeni ukrepi na porečjih Drave in Kolpe zajema izvedbo štirih gradbenih ukrepov na Dravi in Kolpi.

 • Gradaščica

  V teku

  Gradaščica, gradimo, da ščitimo

 • Meža z Mislinjo

  V teku

  Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo

 • Dravinja s Polskavo

  V teku

  Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave - Dravinja s Polskavo

 • Ptujska Drava

  V teku

  Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Ptujske Drave

 • LIFE-IP NATURA.SI

  V teku

  LIFE integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji
  LIFE IP NATURA.SI - LIFE17 IPE/SI/000011

 • Danube Floodplain

  V teku

  Zmanjševanje poplavne ogroženosti z obnovo naravnih poplavnih območij vzdolž Donave in pritokov

 • goMURra

  V teku

  Čezmejni načrt za inovativno trajnostno upravljanje mejne Mure in izboljšanje obvladovanja poplavne ogroženosti / Grenzüberschreitender Managementplan zur innovativen nachhaltigen Bewirtschaftung der Grenz-Mur und zur Verbesserung des Hochwasserrisikomanagements

 • VIPava

  V teku

  Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini

 • Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore (do kraja Dolenja vas) – zmanjševanje poplavne ogroženosti OPVP Železniki / Reduction of flood risk for the Selška Sora river sub-basin (up to Dolenja vas) – reduction of flood risks in the potential significant flood risk area of Železniki

 • Visfrim

  V teku

  VISFRIM - Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih / VISFRIM Gestione del Rischio Idraulico per il bacino del fiume Vipacco ed ulteriori bacini transfrontalieri

 • zaDravo

  V teku

  Drava – Natura 2000, reka za prihodnost
  Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave

 • WACOM

  V teku

  Upravljanje voda v izrednih razmerah