GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

 • Zaključen

  FRISCO1

  Čezmejno usklajeno slovensko-hrvaško zmanjševanje poplavne ogroženosti – negradbeni ukrepi

 • Zaključen

  Frisco2.1

  Frisco 2.1 (Cross-Border Harmonized Flood Risk Reduction 2.1 – Structural Measure Vonarje dam) je projekt, katerega cilj je izvedba strukturnih ukrepov za zmanjšanje poplavne nevarnosti na območju reke Sotle na obeh straneh meje in sicer z modernizacijo in nadgradnjo pregrade Vonarje. Projekt izvajata partnerja iz Slovenije in Hrvaške.

 • V teku

  Gradaščica

  Gradaščica, gradimo, da ščitimo

 • V teku

  Meža

  Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo

 • V teku

  LIFE-IP NATURA.SI

  DRSV je partner v projektu LIFE-IP NATURA.SI, ki je projekt nacionalnega pomena, saj temelji na povezovanju različnih deležnikov in sektorjev, na podlagi katerega bo projekt prispeval k izboljšanju upravljanja na območjih Natura 2000 v Sloveniji. To vključuje dobro sodelovanje in redno komunikacijo med oblikovalci politik in institucijami, odgovornimi za izvajanje programov upravljanja, vključno z dobro razvitimi svetovalnimi storitvami za različna pomembna sektorska vprašanja. Projektne aktivnosti niso usmerjene le v ohranjanje narave, ampak bodo poleg tega pokrivale še tri glavne sektorje: kmetijstvo, gozdarstvo in upravljanje z vodami, saj brez povezovanja vseh teh sektorjev ni mogoče učinkovito upravljati in doseči ugodnega stanja ohranjenosti Nature 2000 v Sloveniji.

 • V teku

  Danube Floodplain

  Zmanjševanje poplavne ogroženosti z obnovo naravnih poplavnih območij vzdolž Donave in pritokov

 • V teku

  goMURra

  Čezmejni načrt za inovativno trajnostno upravljanje mejne Mure in izboljšanje obvladovanja poplavne ogroženosti / Grenzüberschreitender Managementplan zur innovativen nachhaltigen Bewirtschaftung der Grenz-Mur und zur Verbesserung des Hochwasserrisikomanagements

 • V teku

  VIPava

  Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini

 • V teku

  Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore

  Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore (do kraja Dolenja vas) – zmanjševanje poplavne ogroženosti OPVP Železniki / Reduction of flood risk for the Selška Sora river sub-basin (up to Dolenja vas) – reduction of flood risks in the potential significant flood risk area of Železniki