Skoči do osrednje vsebine

V sektorju za prostorski informacijski sistem skrbimo za vzpostavitev, vodenje ter razvoj in uporabo prostorskega informacijskega sistema.

Zagotavljamo in razvijamo elektronsko poslovanje na področju urejanja prostora in graditve objektov, vodimo zbirke podatkov s področja urejanja prostora in graditve objektov ter nudimo podporo uporabnikom prostorskega informacijskega sistema.

Projekti

 • Projekt Pilot MOP

  Zaključen

  Pilotni projekt za implementacijo prostorske in gradbene zakonodaje (Pilot MOP), preizkuša izvedljivost, povezanost in povezljivost nalog, ki jih predpisujeta prostorska in gradbena zakonodaja ter hkrati predstavlja osnovo za pripravo projektov v naslednji finančni perspektivi 2021–2027.

 • Program projektov eProstor

  Zaključen

  Geodetska uprava Republike Slovenije in Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja bosta za usklajeno in kakovostno upravljanje s prostorom ter učinkovito gospodarjenje z nepremičninami v finančni perspektivi 2014 - 2020 izvajala »Program projektov eProstor«.

 • Prostorski informacijski sistem (PIS) je informacijski sistem za podporo pri opravljanju nalog države in lokalnih skupnosti na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov, spremljanje stanja prostorskega razvoja in omogočanje javnosti, da se seznani s stanjem v prostoru. PIS vsebuje zbirke prostorskih podatkov, orodja ter storitve za podporo procesom na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov.