Skoči do osrednje vsebine

Sektor za gospodarsko pravo, pomoč in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah in intelektualno lastnino

Sektor za gospodarsko pravo, pomoč in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah in intelektualno lastnino določa pogoje za ustanavljanje in delovanje gospodarskih subjektov. Če se gospodarske družbe znajdejo v težavah, jim pod določenimi pogoji lahko ponudimo tudi finančno pomoč.

V sektorju skrbimo tudi za področje intelektualne lastnine, tako z zakonodajnega vidika kot s sodelovanjem in povezovanjem vseh deležnikov na področju avtorskega prava in pravic industrijske lastnine.

V sektorju se izvaja nadzor pogodb poslovodnih oseb v družbah v večinski lasti Republike Slovenije oziroma lokalnih skupnosti. Organ nadzora družbe mora pogodbo z direktorjem takoj po sklenitvi posredovati Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Pomembni dokumenti