GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Izraz intelektualna lastnina se nanaša na vrsto lastnine, ki izvira iz človekovega intelekta oz. razuma. V času vse bolj dinamične tržne konkurence in globalizacije postaja intelektualna lastnina ključen element razvoja in konkurenčne prednosti. V želji, da bi podprli domače znanje in inovativnost ter zaščitili njune sadove, dejavno ozaveščamo javnost o pomenu varstva intelektualne lastnine ter pravočasno in učinkovito podeljujemo pravice iz tega naslova.

Zavarovanje intelektualne lastnine

Med pravice intelektualne lastnine sodijo patenti, dodatni varstveni certifikati, modeli, znamke, geografske označbe, avtorska in sorodne pravice, registrirane topografije polprevodniških vezij, žlahtniteljske pravice in firme. Brez dovoljenja imetnika pravice intelektualne lastnine komercialno izkoriščanje predmeta pravice ni dovoljeno.

Zavarovanje intelektualne lastnine pozitivno vpliva na večjo konkurenčnost, dolgoročni razvoj, na raziskave in investicije, na vzpostavljanje novih ali širjenje že obstoječih vej gospodarstva, na odpiranje novih delovnih mest in ne nazadnje tudi na povečanje davčnih prihodkov države. Varovanje intelektualne lastnine prispeva k spodbujanju ustvarjalnosti in inovativnosti, razvoju kulture in gospodarstva, zvišanju konkurenčnosti in dvigu kakovosti življenja v Republiki Sloveniji.

Vsaj toliko kot varstvo intelektualne lastnine so pomembni tudi postopki, s katerimi te pravice imetniki uveljavljajo oziroma branijo v primeru njihove kršitve. Ker so pravice intelektualne lastnine zasebne narave, morajo za njihovo uveljavljanje poskrbeti imetniki pravic sami.

Brezplačna pomoč za mala in srednja podjetja

Še posebno pomoč pri varstvu svoje intelektualne lastnine potrebujejo mala in srednja podjetja, ki so inovativna, vendar svojega znanja pogosto ne varujejo in lahko hitro izgubijo potencialno prednost na trgu, saj konkurenti nemalokrat brez posledic prevzemajo njihovo znanje. Urad RS za intelektualno lastnino s podporo Evropskega patentnega urada izvaja projekt Prva informacija o intelektualni lastnini, katerega namen je, da mala in srednja podjetja, ki so brez izkušenj na tem področju, pridobijo informacije o možnostih in načinih varovanja njihove intelektualne lastnine. Ta podjetja pridobijo nova ali dodatna znanja o tem, kako lahko varujejo svojo intelektualno lastnino in si posledično izboljšajo poslovni rezultat ter zagotovijo prednost pred konkurenco.