Skoči do osrednje vsebine

Nadaljnji razvoj avtorskopravne zakonodaje

Zadnji noveli Zakona o avtorski in sorodnih pravicah ter Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic sta bili sprejeti septembra 2022. Ob njuni pripravi smo napovedali, da želimo nadaljevati razpravo o nadaljnjem razvoju avtorskopravne zakonodaje in v odprtem dialogu poiskati širše soglasje o možnih prihodnjih rešitvah na tem področju. Hkrati smo napovedali vzpostavitev medresorske delovne skupine za pripravo nacionalne strategije intelektualne lastnine. Naš cilj je, da se doseže čimbolj enoten pogled na urejanje avtorske in sorodnih pravic.

Prvi posvet - 6. december 2022

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v sodelovanju z Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastnino organiziralo prvi javni posvet o nadaljnjem razvoju avtorskopravne zakonodaje. Na posvetu so predstavniki organizacij in zainteresirani posamezniki predstavili svoje mnenje glede nadaljnje razprave ter temah in področjih, ki jih je smiselno podrobneje obravnavati.

V skladu z zavezo smo že pred tem vzpostavili medresorsko delovno skupino za pripravo Nacionalne strategije intelektualne lastnine do leta 2030. Vlada jo je ustanovila 24. novembra 2022, njen prvi sestanek pa je predviden v začetku januarja 2023.

Na prvem posvetu o nadaljnjem razvoju avtorskopravne zakonodaje smo želeli predvsem doseči dogovor o tem, kako bomo v odprtem dialogu nadaljevali razpravo oziroma na kakšen način želijo deležniki sodelovati v tej razpravi.

Udeleženci so pozdravili iniciativo za posvet o nadaljnjem razvoju avtorskopravne zakonodaje. Večina je izpostavila, da si želi nadaljevati razpravo v manjših fokusiranih skupinah, ki bi se osredotočile na določeno temo oziroma področje avtorskopravne zakonodaje. Nekateri so izpostavili, da želijo biti obveščeni o različnih skupinah ter se sami odločati, v katerih skupinah želijo sodelovati ter da tudi sodelovanje v manjših skupinah ostane odprto za vse zainteresirane. Podani so bili že tudi prvi predlogi za obravnavo posameznih tem oziroma področij.

Da bi udeležencem omogočili temeljitejši razmislek o tem, katere teme oziroma področja avtorskega prava želijo izpostaviti, je bil dosežen dogovor, da lahko do 31. decembra 2022 vsi zainteresirani pošljejo predloge tem oziroma področij avtorskega prava, glede katerih si želijo nadaljnjo razpravo, na elektronski naslov Urada za intelektualno lastnino.

Spodaj objavljamo zaznamek o posvetu in vsa mnenja, predloge in pripombe, ki jih prejmemo. Osebni podatki oseb, ki niso zakoniti zastopniki institucij, so v dokumentih anonimizirani.