GOV.SI

Sektor za gospodarsko pravo, pomoč in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah in intelektualno lastnino

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Sektor za gospodarsko pravo, pomoč in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah in intelektualno lastnino določa pogoje za ustanavljanje in delovanje gospodarskih subjektov. Če se gospodarske družbe znajdejo v težavah, jim pod določenimi pogoji lahko ponudimo tudi finančno pomoč.

V sektorju skrbimo tudi za področje intelektualne lastnine, tako z zakonodajnega vidika kot s sodelovanjem in povezovanjem vseh deležnikov na področju avtorskega prava in pravic industrijske lastnine.