Skoči do osrednje vsebine

Sektor za domače storitve izvaja naloge na področju storitev na nacionalnem nivoju, kot so poštne storitve (izvajanje univerzalne poštne storitve in Zakon o poštnih storitvah), storitve trgovine, kontrola cen (načrt uravnavanja reguliranih cen, nadzor nad cenami učbenikov, ki so edini za posamezni predmet oziroma strokovni modul v določenem razredu, letniku ali programu ter spremljanje cen naftnih derivatov), področje pogrebne in pokopališke dejavnosti, področje prikritih vojnih grobišč (administrativna, strokovna in tehnična pomoč Komisiji Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč), nadzor nad izvajanjem Obrtnega zakona in javnih pooblastil po zakonu, nadzor nad pripravo MSP testov presoje predpisov na gospodarstvo drugih resornih ministrstev ter dovoljenja za uporabo besede Slovenija v imenu firme.

Teme

  • Pogrebna in pokopališka dejavnost

    Pokopališka dejavnost obsega upravljanje in urejanje pokopališč in je v pristojnosti občin, ki z odlokom predpišejo pokopališki red, v katerem podrobneje določijo izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.

  • Trgovinska dejavnost

    Trgovina kot zelo pomembna gospodarska panoga ustvari skoraj 35 odstotkov prihodkov prodaje gospodarstva in zaposluje nekaj manj kot 18 odstotkov zaposlenih v slovenskem gospodarstvu ter se s tem uvršča med največje delodajalce v nacionalnem gospodarstvu. V zadnjih letih je doživela veliko sprememb in se temeljito preoblikovala.

  • Poštne storitve

    Poštne storitve so storitve, ki vključujejo sprejem, usmerjanje, prevoz in dostavo poštnih pošiljk. Trg poštnih storitev je v Sloveniji liberaliziran in si ga od 1. januarja 2011 delijo izvajalci, ki so navedeni v uradni evidenci Agencije za komunikacijska omrežja in storitve, kot neodvisnega regulatornega organa.