GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V Direktoratu za javno premoženje pripravljamo zakonodajo in druge predpise ter smernice s področja upravljanja kapitalskih naložb države, državnih pomoči, finančnega premoženja, preglednosti finančnih odnosov in poroštev. Spremljamo upravljanje in postopke privatizacij državnih naložb ter predstavljamo vezni člen med Slovenskim državnim holdingom kot upravljavcem državnih naložb in vlado ter državnim zborom. Odločamo in izdajamo mnenja o skladnosti državnih pomoči s pravili o državnih pomočeh. Pripravljamo strategijo za nabor investicij in projektov, katerih prioritete določa vlada, ter presojamo, ali predlagane investicije vodijo do realizacije ciljev in reform iz strateških dokumentov.

Sektorji direktorata