Skoči do osrednje vsebine

V Direktoratu za javno premoženje pripravljamo zakonodajo in druge predpise ter smernice s področja upravljanja kapitalskih naložb države, državnih pomoči, finančnega premoženja, preglednosti finančnih odnosov in poroštev. Spremljamo upravljanje in postopke privatizacij državnih naložb ter predstavljamo vezni člen med Slovenskim državnim holdingom kot upravljavcem državnih naložb in vlado ter državnim zborom. Odločamo in izdajamo mnenja o skladnosti državnih pomoči s pravili o državnih pomočeh. Pripravljamo strategijo za nabor investicij in projektov, katerih prioritete določa vlada, ter presojamo, ali predlagane investicije vodijo do realizacije ciljev in reform iz strateških dokumentov.

Področje

  • Javno premoženje

    Finančno in stvarno premoženje države, državna poroštva, preglednost finančnih odnosov

  • Državne pomoči

    Državne pomoči, pravila, priglasitev državnih pomoči, de minimis, poročanje o dodeljenih pomočeh, evidence odobrenih pomoči, večji prejemniki pomoči

Sektorji direktorata