Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

V Sektorju za spremljanje državnih pomoči svetujemo dajalcem državnih pomoči in preverjamo ter pomagamo pri pripravi pravnih podlag, ki so podlaga za dodeljevanje državnih pomoči. Izdajamo zavezujoča mnenja o skladnosti s pravili državnih pomoči pri izvajanju teh ukrepov in jih po potrebi posredujemo v mnenje Evropski komisiji. Sodelujemo z Evropsko komisijo pri preverjanju in usklajevanju ustreznosti izvajanja ukrepov s pravili EU. Zbiramo in spremljamo podatke o državnih pomočeh, redno pa izvajamo tudi izobraževanja za dajalce pomoči in jih obveščamo o novostih na tem področju.

Področje

  • Državne pomoči

    Državne pomoči, pravila, priglasitev državnih pomoči, de minimis, poročanje o dodeljenih pomočeh, evidence odobrenih pomoči, večji prejemniki pomoči