Skoči do osrednje vsebine

Objavljen javni poziv za pridobivanje dodatnih kandidatov za člane nadzornega sveta SDH

Minister za finance, mag. Andrej Šircelj, je na podlagi tretjega odstavka 40. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu 10. 4. 2020 izdal Sklep o imenovanju in nalogah strokovne komisije za pripravo predloga kandidatov za člane nadzornega sveta SDH. Strokovna komisija je izvedla postopek pridobivanja in ocenjevanja kandidatov, vendar ministru za finance ni mogla predložiti zadostnega števila ustreznih kandidatov. Strokovna komisija zato objavlja javni poziv za pridobivanje dodatnih kandidatov. Postopek pridobivanja kandidatov poteka zaradi izteka mandata dvema članoma nadzornega sveta SDH 16. julija 2020.