Skoči do osrednje vsebine

Evropska komisija je podaljšala začasni okvir za odpravo posledic COVID-19

Evropska komisija je podaljšala veljavnost začasnega okvira za dodeljevanje državnih pomoči, ki je bil sprejet 19. marca 2020. Začasni okvir za podporo gospodarstvu v okviru izbruha koronavirusa se tako podaljšuje do 31. decembra 2021.

Komisija se je odločila, da bo tudi razširila področje uporabe začasnega okvira tako, da bo povečala zgornje meje, določene v njem, in omogočila državam članicam, da do 31. decembra 2022 pretvorijo nekatere vračljive instrumente v neposredna nepovratna sredstva, če so izpolnjeni pogoji začasnega okvira. Takšna preusmeritev ne sme preseči novih zgornjih mej iz točke 3.1.

Zgornje meje pomoči na podjetje so se več kot podvojile. Pomoči, ki se dodeljujejo na podlagi točke 3.1, sedaj znašajo:

  • 225.000 evrov na podjetje, ki se ukvarja s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov (prej 100.000 evrov), 
  • 270.000 evrov na podjetje, dejavno v sektorju ribištva in ribogojstva (prej 120.000 evrov), 
  • 1.800.000 evrov na podjetje, dejavno v vseh drugih sektorjih (prej 800.000 evrov). 

Zvišujejo se tudi pomoči, ki se dodeljujejo na podlagi točke 3.12. Za podjetja, ki zaradi epidemije COVID-19 beležijo v primerjavi z istim obdobjem leta 2019 najmanj 30 % izgubo prometa, lahko država prispeva k delu fiksnih stroškov podjetij. Znesek ne sme presegati 10 milijonov evrov na podjetje (prej 3 milijone evrov).