Skoči do osrednje vsebine

Možnost prodaje terjatev Republike Slovenije

Na podlagi Uredbe o načinu prodaje terjatev Republike Slovenije v postopkih prisilnih poravnav ali stečajev obstaja možnost prodaje terjatev Republike Slovenije iz prisilnih poravnav in stečajev pravnih oseb.
Dekorativna slika

Poslopje Ministrstva za finance | Avtor: Ministrstvo za finance

Na podlagi Uredbe in z dnem objave oklica začetka postopka prisilne poravnave ali stečaja nad dolžnikom na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) so vse terjatve, ki jih Republika Slovenija izkazuje do dolžnika, ponujene v prodajo.

Zainteresirani kupci dobijo informacije o obstoju terjatev Republike Slovenije do dolžnikov pri posameznih upraviteljih prisilnih poravnav ali stečajev.

Ponudbe za odkup terjatev Republike Slovenije se pošljejo na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Komisija za odpiranje ponudb za prodajo terjatev Republike Slovenije v postopkih prisilnih poravnav ali stečajev, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana, po pošti ali kurirju z navedbo Ne odpiraj – ponudba za odkup terjatev. Prejete ponudbe se evidentirajo po času prejetja.