Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Sektorju za upravljanje javnega premoženja skrbimo za smotrno in pregledno ureditev na področju upravljanja kapitalskih naložb države, poroštev države, zadolževanja pravnih oseb javnega sektorja, terjatev države, prisilnih poravnav in stečajev, dedovanja, sejnin, nagrad in preglednosti finančnih odnosov. Upravljanje kapitalskih naložb države izvaja Slovenski državni holding, v sektorju pa spremljamo upravljanje in postopke privatizacij državnih naložb ter predstavljamo vezni člen med Slovenskim državnim holdingom in vlado ter državnim zborom.