Skoči do osrednje vsebine

Strokovni izpiti na področju varstva kulturne dediščine

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Osebe, ki opravljajo strokovno delo v muzejski, konservatorski, konservatorsko-restavratorski dejavnosti  morajo opraviti strokovni izpit, s katerim pridobijo prvi naziv. Na osnovi izpolnjevanja predpisanih pogojev in meril za ocenjevanje lahko napredujejo v višji naziv.

Splošne informacije o strokovnem izpitu so dostopne na dnu te spletne strani v razdelku z naslovom "Dokumenti."

Prijava k strokovnemu izpitu vključuje:

  • izpolnjen obrazec prijava k strokovnemu izpitu in
  • izpolnjen obrazec obvestilo o strokovnem izpopolnjevanju.

Kandidat pošlje prijavo k strokovnemu izpitu z vsemi ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev za pristop k strokovnemu izpitu na naslov Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje strokovnega izpita, pošljejo vloge najmanj tri mesece pred izvedbo izpita.

Dokumenti

Iskalnik