Skoči do osrednje vsebine

Strokovni izpiti na področju varstva kulturne dediščine

Osebe, ki opravljajo strokovno delo v muzejski, konservatorski, konservatorsko-restavratorski dejavnosti  morajo opraviti strokovni izpit, s katerim pridobijo prvi naziv. Na osnovi izpolnjevanja predpisanih pogojev in meril za ocenjevanje lahko napredujejo v višji naziv.

Splošne informacije o strokovnem izpitu so dostopne na dnu te spletne strani v razdelku z naslovom "Dokumenti."

Prijava k strokovnemu izpitu vključuje:

  • izpolnjen obrazec prijava k strokovnemu izpitu in
  • izpolnjen obrazec obvestilo o strokovnem izpopolnjevanju.

Kandidat pošlje prijavo k strokovnemu izpitu z vsemi ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev za pristop k strokovnemu izpitu na naslov Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje strokovnega izpita, pošljejo vloge najmanj tri mesece pred izvedbo izpita.