GOV.SI

Spletna aplikacija SAPPrA

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Spletna aplikacija SAPPrA je namenjena neposrednim uporabnikom državnega proračuna za pripravo proračuna, razne analize ter pripravo obrazložitev zaključnega računa proračuna.

1. Moduli aplikacije SAPPrA

Aplikacijo SAPPrA sestavljajo moduli (do uporabniških priročnikov dostopate s klikom na naziv posameznega modula): 

2. Pridobitev/urejanje pravic za delo z aplikacijo SAPPrA

Dostop do spletne aplikacije SAPPrA je omogočen le registriranim uporabnikom aplikacije. Pravice za delo z aplikacijo si uredite preko obrazca Z6 - Zahtevek za dodelitev pravic, ki ga predlagatelj finančnega načrta podpisanega pošlje na naslov Ministrstvo za finance, Sektor za razvoj sistema proračuna, Beethovnova 11, 1502 Ljubljana ali elektronsko na naslov mf.proracun@mf-rs.si.

Podrobneje je postopek za urejanje pravic opisan v Navodilu za urejanje pravic za dostop do aplikacije SAPPrA

3. Dostop do aplikacije SAPPrA

Do aplikacije dostopate preko povezave https://sappra.mf-rs.si/.

Podrobnejša navodila glede prijave v aplikacijo so na voljo v kratkem Navodilu za prijavo.

Če vam prijava ne uspe, si oglejte opis najpogostejših težav pri dostopu in pojasnila za njihovo odpravljanje.