Skoči do osrednje vsebine

Spletna aplikacija SAPPrA in APPrA

Spletna aplikacija SAPPrA  je v procesu prenove. Neposrednim uporabnikom državnega proračuna sta na voljo dva prenovljena modula: modul za pripravo proračuna in modul za pripravo obrazložitev zaključnega računa proračuna. Oba prenovljena modula sta na voljo v aplikaciji APPrA. Za analitične potrebe ostajajo v veljavi stari moduli v okviru sistema SAPPrA.

Moduli aplikacije SAPPrA in APPrA

Aplikacijo SAPPrA sestavljajo moduli (do uporabniških priročnikov dostopate s klikom na ime posameznega modula): 

  • Priprava državnega proračuna: uporabljamo ga za pripravo finančnih načrtov proračunskih uporabnikov skupaj z obrazložitvami. (prenovljen modul je v spletni aplikaciji APPrA).
  • Priprava zaključnega računa: uporabljamo ga za pripravo obrazložitev zaključnega računa proračuna (prenovljen modul je v aplikaciji APPrA).
  • Realizacija državnega proračuna: omogoča izdelavo raznih analiz v postopku priprave proračuna in med letom.
  • Realizacija državnega proračuna - Načrt razvojnih programov: omogoča izdelavo raznih analiz podatkov iz načrta razvojnih programov v postopku priprave proračuna in med letom.
  • Šifranti: pregled šifrantov oziroma proračunskih klasifikacij, ki so nam v pomoč pri pripravi in izvrševanju državnega proračuna.
  • Cilji in kazalci: prikazani so cilji in pripadajoči kazalci po programski strukturi proračuna.
  • Vizualizacija projektov: omogoča predvsem ozemeljski pregled izvajanja projektov in ogled podrobnosti posameznega projekta.
  • Vizualizacija proračuna: omogoča interaktivni grafični prikaz ključnih podatkov državnega proračuna ter tekoče spremljanje zbranih prihodkov in realiziranih odhodkov proračuna.

Pridobitev/urejanje pravic za delo z aplikacijo SAPPrA

Dostop do spletne aplikacije SAPPrA je omogočen le registriranim uporabnikom aplikacije. Pravice za delo z aplikacijo si uredite z obrazcem Z6 - Zahtevek za dodelitev pravic, ki ga predlagatelj finančnega načrta podpisanega pošlje na naslov Ministrstvo za finance, Sektor za razvoj sistema proračuna, Beethovnova 11, 1502 Ljubljana ali elektronsko na naslov proracun.mf@gov.si.

Podrobneje je postopek za urejanje pravic opisan v Navodilu za urejanje pravic za dostop do aplikacije SAPPrA

Dostop do aplikacij SAPPrA in APPrA

Do aplikacije dostopate prek povezave https://sappra.mf-rs.si/.

Podrobnejša navodila glede prijave v aplikacijo so na voljo v kratkem Navodilu za prijavo.

Če vam prijava ne uspe, si oglejte Reševanje najpogostejših težav SAPPrA.

Za pripravo obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna RS za leto 2023 uvajamo nov modul "Priprava zaključnega računa (NPU) v spletni aplikaciji APPrA (Aplikacija za Pripravo Proračuna in Analize).

Do aplikacije dostopate na spletni strani: https://appra.sigov.si/home.

Nujni predpogoj za uporabo nove aplikacije APPrA je aktivna prijava v staro aplikacijo SAPPrA, registracija in prijava v APPrA. Že registrirani uporabniki se za uporabo novega modula samo prijavijo s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Podrobnejša navodila za registracijo in prijavo v aplikacijo so na voljo v Navodilu za registracijo in prijavo uporabnika

Priprava obrazložitev posebnega dela zaključnega računa se izvaja v modulu Priprava zaključnega računa proračuna (NPU). Navodila za uporabo aplikacije oziroma modula so na voljo v Uporabniškem priročniku.