Skoči do osrednje vsebine

Spletna aplikacija SAPPrA

Spletna aplikacija SAPPrA je namenjena neposrednim uporabnikom državnega proračuna za pripravo proračuna, razne analize in pripravo obrazložitev zaključnega računa proračuna.

Moduli aplikacije SAPPrA

Aplikacijo SAPPrA sestavljajo moduli (do uporabniških priročnikov dostopate s klikom na ime posameznega modula): 

Pridobitev/urejanje pravic za delo z aplikacijo SAPPrA

Dostop do spletne aplikacije SAPPrA je omogočen le registriranim uporabnikom aplikacije. Pravice za delo z aplikacijo si uredite z obrazcem Z6 - Zahtevek za dodelitev pravic, ki ga predlagatelj finančnega načrta podpisanega pošlje na naslov Ministrstvo za finance, Sektor za razvoj sistema proračuna, Beethovnova 11, 1502 Ljubljana ali elektronsko na naslov proracun.mf@gov.si.

Podrobneje je postopek za urejanje pravic opisan v Navodilu za urejanje pravic za dostop do aplikacije SAPPrA

Dostop do aplikacije SAPPrA

Do aplikacije dostopate prek povezave https://sappra.mf-rs.si/.

Podrobnejša navodila glede prijave v aplikacijo so na voljo v kratkem Navodilu za prijavo.

Če vam prijava ne uspe, si oglejte Reševanje najpogostejših težav SAPPrA.